Aktuellt

Obs! Efter ett hastigt beslut från Havs och vattenmyndigheten har vi ålagds att höja minimimåttet på öring från 45 till 50 cm på c-sektionen. Detta gäller från 23/5 och i alla vattendrag som mynnar ut i Östersjön från kullens fyr(skåne)till Norrbottens län. För vidare information, se hav och vattens hemsida www.havochvatten.se


Friskvårdsbidrag

Obs! Nu kan ni utnyttja Friskvårdsbidraget och köpa årskort/halvårskort hos oss. Vi är nu anslutna till E-passi, Actiway och Wellnet. Kontakta oss för vidare information.


Fångstdata