Aktuellt

Uppdatering Fångstdata 2023 kommer igång inom kort pga datastrul. Ännu inga fiskar fångade.

Friskvårdsbidrag


Obs! Nu kan ni utnyttja Friskvårdsbidraget och köpa årskort/halvýrskort hos oss. Vi är nu anslutna till E-passi, Actiway och Wellnet. Kontakta oss för vidare information.

Obs! Vi önskar få förslag från Er som fiskar på Notholmen hur framförallt flugfisket skall fungera framgent bla för att minska ner väntetider vid fiske, bokning, antal fiskare/pass mm. Tanken är att tre förslag tas fram för röstning till höstmöte/årsmöte.

Förslag kan skickas på Lsfk mail.

Styrelsen Lsfk

Fångstdata