Om oss

Vi som förestår och arrenderar Ljusnefisket är Ljusne sportfiskeklubb. Klubben startades 1986. Vi handhar Ljusnans nedersta del mot havet, från Höljebro kraftverk till sötvattengräns mot havet(se karta). Totalt en sträcka på ca 7 km. Verksamheten drivs av en styrelse på 10 st ledamöter. Vi har också 1 st anställd som jobbar året runt med att utveckla och driva fisket på bästa sätt i vårt område. Markägare och fiskevattenägare i området är framförallt Fortum, men även Stora Enzo och Söderhamns kommun är markägare.

Vi jobbar för är att utveckla sportfisket i vårt område, och då med tonvikt på havsöringen. Idag sätts ca 50- 55 000 havsöringsmolt ut, men vi jobbar hela tiden med att öka denna utsättning. Arbete pågår hela tiden för att utveckla fisket i området. Våra samarbetspartners runt detta är Söderhamns kommun, Fortum, Länsstyrelsen Gävleborg mfl.

 Målet i slutändan är att vi tillsammans skall skapa ett attraktivt sportfiske, men också en känsla för besökaren att ha fått ytterligare mervärden när man besöker vårt fiske, och att detta blir en plats man gärna vill komma tillbaka till.

Har du synpunkter eller förslag runt fisket kan du höra av dig till Thomas Thyr på fiskekontoret på tel 072-2211698

Fångstdata