vattenföring


Vattenföring 3/10:   07.00-21.00 280 kubik, med reservation för ändringar 
Vattentemp: ca 13 grader.