vattenföring


Vattenföring 18/8:   07.00-23.00, 280 kubik 
med reservation för ändringar 
Vattentemp: ca 20,5 grader.