vattenföring


Vattenföring 19/5,  ca 270 kubik.
Vattentemp: ca 8,5 grader.