Välkommen till Ljusne Sportfiskeklubb

Vi som förestår och arrenderar Ljusnefisket är Ljusne sportfiskeklubb. Klubben startades 1986. Vi handhar Ljusnans nedersta del mot havet, från Höljebro kraftverk till sötvattengräns mot havet. Totalt en sträcka på ca 7 km. 

Där Ljusnan mynnar ut mot havet

Vi som förestår och arrenderar Ljusnefisket är Ljusne sportfiskeklubb. Klubben startades 1986. Vi handhar Ljusnans nedersta del mot havet, från Höljebro kraftverk till sötvattengräns mot havet (se karta). Totalt en sträcka på ca 7 km. Verksamheten drivs av en styrelse på 10 st ledamöter. Vi har också 1 st anställd som jobbar året runt med att utveckla och driva fisket på bästa sätt i vårt område. Markägare och fiskevattenägare i området är framförallt Fortum, men även Stora Enzo och Söderhamns kommun är markägare.

Vi jobbar för är att utveckla sportfisket i vårt område, och då med tonvikt på havsöringen. Idag sätts ca 50 – 55 000 havsöringsmolt ut, men vi jobbar hela tiden med att öka denna utsättning. Arbete pågår hela tiden för att utveckla fisket i området. Våra samarbetspartners runt detta är Söderhamns kommun, Fortum, Länsstyrelsen Gävleborg m.fl.

Målet i slutändan är att vi tillsammans skall skapa ett attraktivt sportfiske, men också en känsla för besökaren att ha fått mervärden när man besöker vårt fiske, och att detta blir en plats man gärna vill komma tillbaka till. 

Har du synpunkter eller förslag runt fisket? Hör av dig till Thomas Thyr på fiskekontoret på tel: 072-221 16 98

Aktuellt

Obs! Rörligt fiske gäller på spinnsträckan på Notholmen. Ett kast ett steg.

Obs! Nu går det bra att köpa fiskekort för 2024, samma pris som 2023.(se under fiskekort).

Passa på att utnyttja friskvårdbidraget, vi är anslutna till e-passi och wellnet. Kontakta oss för vidare info.

Obs!

Fr o m 21/11 och tills vidare är det gemensamt fiske flugfiske/spinnfiske i hela älven.

Vädret i Ljusne

Våra fiskesträckor

Kortfiskevattnet omfattar ca 9 km av Ljusnans nedre del. Området är indelat i tre områden:

A-sträckan: Höljebro kraftverk – Ljusne strömmars kraftverk ca 5 km
B-sträckan: Ljusne strömmars kraftverk – Ljusnefors kraftverk ca 2,5 km
C-sträckan: Ljusne fors kraftverk – sötvattengräns mynningsområde ca 1,5 km

Läs mer om våra fiskesträckor

Vattenföring

Vattenföring 17/7: 220 kubik hela dygnet uppdaterad 8,00 Med reservation för ändringar. Vattentemp: ca 19,0 grader.

Friskvårdsbidrag

Nu kan ni utnyttja Friskvårdsbidraget och köpa årskort/halvårskort hos oss. Vi är nu anslutna till Actiway, E-passi och Wellnet.

Kontakta oss för vidare information.

Tävlingar