Aktuell Vattenföring
27/3 2020, ca 250 kubik
vattentemp 2,0

Kanon öring 4,49 kg 26/1 2020 drag Janne Goode Ljusne

Nyheter

Fångst 25/3

25/3 Öring 2,5 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne
25/3 Öring 2,6 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne

Fångster 23-24/3

23/3 Öring 1,5kg C-sektionen bombarda. Tommy Gustafsson Ljusne

Välkommen till Ljusne Sportfiskeklubb

och Ljusnans mynningsområde mot havet

Vi som förestår och arrenderar Ljusnefisket är Ljusne sportfiskeklubb. Klubben startades 1986. Vi handhar Ljusnans nedersta del mot havet, från Höljebro kraftverk till sötvattengräns mot havet(se karta). Totalt en sträcka på ca 7 km. Verksamheten drivs av en styrelse på 10 st ledamöter. Vi har också 2 st anställda som jobbar året runt med att utveckla och driva fisket på bästa sätt i vårt område.

Läs mer