Fångstdata

okt 15, 2021 | Fångst 14/10
Öring 1,3 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 1,2 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Lax 1,2 kg C Flugspö Lennart Jonsson
Öring 2,0 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,7 kg C Drag Tauno Siltala Sandarne
okt 14, 2021 | Fångst 13/10
Öring 2,5 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,2 kg C Flugspö Lennart Jonsson
Öring 1,5 kg C Flugspö Jerzy Urban Bollnäs
Öring 1,5 kg C Bombarda Glenn Nilsson Ljusne
Öring 2,5 kg C Bombarda Glenn Nilsson Ljusne
okt 13, 2021 | Fångst 12/10
Öring 1,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,2 kg C Drag 1,2 kg Tauno Siltala Sandarne
Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
okt 12, 2021 | Fångst 11/10
Öring 1,2 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 3,8 kg(blank)C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
Öring 1,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,3 kg C Bombarda Glenn Nilsson Ljusne
Öring 1,2 kg C Bombarda Glenn Nilsson Ljusne
Öring 1,4 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 1,3 kg C Bombarda Christer Olsson Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
okt 11, 2021 | Fångster 8-10/10
8/10 Öring 1,3 kg C Drag Tauno Siltala Sandarne
8//10 Öring 1,2 kg C Bombarda Matti Saarela 
8/10 Öring 1,0 kg C Bombarda Matti Saarela
8/10 Öring 1,3 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
9/10 Öring 1,9 kg C Bombarda Peter Sedvall Norrala
9/10 Öring 1,3 kg C Drag Fredrik Hedlund Ljusne
9/10 Öring 1,2 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
9/10 Öring 1,4 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
9/10 Öring 1,4 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
10/10 Öring 1,4 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
10/10 Öring 1,2 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
10/10 Öring 1,2 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
10/10 Regnbåge 4,3 kg spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
okt 8, 2021 | Fångst 7/10
Öring 2,1 kg C Flugspö Kenth Hallberg LjusneLax 4,0 kg C Flugspö Tommy Winsjansen Söderhamn
Lax 5,8 kg C Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Öring 1,4 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 1,5 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,6 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,4 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
okt 7, 2021 | Fångst 5-6/10
Öring 1,4 kg C Spinnfluga Janne Söderström Ljusne
Öring 1,1 kg C Bombarda Roland Östlund Hudiksvall
Öring 1,1 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinn Tauno Siltala Sandarne
Lax 2,5 kg C Drag Viktor Thor Hudiksvall Blank!
Öring 1,3 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
okt 6, 2021 | Fångst 5/10
Öring 1,5 kg C Drag Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 1,2 kg C Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
okt 5, 2021 | Fångst 4/10
Lax 6,7 kg C Drag Peter Biller Söderhamn
Öring 1,3 kg C Spinn Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,3 kg C Spinn Onni Kaprali Sandarne
Öring 1,1 kg C Spinn Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,3 kg C Spinn Willi Fröhler Ljusne
okt 4, 2021 | Fångst 1-3/10
2/10 öring 1,3 kg c bombarda Kenth Hallberg 
okt 1, 2021 | Fångst 30/9
Öring 1,2 kg Notholmen spinn Dennis Unander
Öring 1,2 kg C spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,6 kg C spinnfluga Leif Qvarnström
Öring 1,4 kg C Spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 3,5 kg C spinnfluga Stefan Furubom Ljusne
Öring 1,9 kg C spinnfluga Stefan Furubom
Öring 1,4 kg C spinnfluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,3 kg C Drag Siv Skagerkvist
Öring 1,3 kg C spinnfluga Ingvar Wååg Ljusne
sep 30, 2021 | Fångst 29/9
Öring 1,5 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
Lax 1,5 kg C Flugspö J Pihlajama
Lax 8,5 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
sep 29, 2021 | Fångst 28/9
Öring 5,0 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 2,7 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
Öring 2,3 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
sep 28, 2021 | Fångst 27/9
Öring 1,3 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
Öring 1,3 kg C Bombarda Michael Nyström
Öring 1,2 kg C Bombarda Michael Nyström
sep 27, 2021 | Fångst 25-26/9
Öring 1,7 kg C Bombarda Kent Hallberg Ljusne(tävling Ljusneforsnappet)
Öring 2,3 kg C Bombarda Peter Sedvall Norrala(tävling Ljusneforsnappet)
Öring 1,2 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
sep 25, 2021 | Fångst 24/9
Lax 4,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,5 kg C Bombarda Jari Prepula
Öring 2,5 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
sep 24, 2021 | Fångst 23/9
Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne

sep 23, 2021 | Fångst 22/9
Öring 1,4 kg B Drag Leif Karlsson Sandviken
sep 22, 2021 | Fångst 21/9
Inga fångster att rapportera
sep 21, 2021 | Fångst 20/9
Inga fångster att rapportera
sep 20, 2021 | Fångst 16/9-19/9
16/9 Lax 3,9 kg Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
17/9 Öring 5,4 kg B Drag Magnus Östblom
17/9 Öring 1,5 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
17/9 Öring 4,9 kg C Bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderala
17/9 Öring 2,5 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
18/9 Öring 1,6 kg C Bombarda Onni Kaprali Sandarne
18/9 Öring 5,0 kg B Drag Damien Smieciuch
18/9 Öring 2,4 kg B Drag Crister Olsson Söderala
18/9 Öring 2,0 kg C Bombarda Ville Semi
19/9 Öring 1,7 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
sep 16, 2021 | Fångst 15/9
Inga fångster att rapportera
sep 15, 2021 | Fångst 14/9
Öring 3,1 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 1,5 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
Lax 1,8 kg C Bombarda Matti Saarela
Lax 2,0 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Lax 8,0 kg Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
sep 14, 2021 | Fångst 13/9
Öring 4,9 kg C Bombarda Onni Kaprali Sandarne
Öring 1,6 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,2 kg C Bombarda Matti Saarela
sep 13, 2021 | Fångst 10-12/9
10/9 Lax 6,7 kg C Bombarda Peter Fröjd Järvsö
10/9 Lax 5,8 kg C Bombarda Peter Fröjd Järvsö
10/9 Öring 2,4 kg Notholmen Spinnfluga Jimmy Fredriksson Söderhamn
10/9 Lax 9,7 kg Notholmen Spinnfluga Jimmy Fredriksson Söderhamn
11/9 Öring 2,5 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
11/9 Öring 1,0 kg B Drag Janne Lindgren
11/9 Öring 3,4 kg B Drag Janne Lindgren
11/9 Öring 3,3 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
11/9 Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
12/9 Öring 1,6 kg C Bombarda Fredrik Hedlund Ljusne
12/9 Öring 3,2 kg C Bombarda Peter Fröjd Järvsö
12/9 Öring 1,6 kg C Bombarda Peter Fröjd Järvsö
sep 10, 2021 | Fångst 9/9
Öring 2,3 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Lax 2,1 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
Öring 0,9 kg C Flugspö A Sebastian Österike
Öring ca 1,8 kg C Flugspö Sten Hansson Gävle Återutsatt
Lax 2,1 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Öring 1,4 kg C Drag Pelle Lay Ljusdal
Lax 11,6 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekholm Knutby
Lax 11,0 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
Öring 2,2 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
Öring 1,8 kg C Bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
sep 9, 2021 | Fångst 8/9
Öring 3,7 kg Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Lax 5,6 kg Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Lax 7,0 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
Öring 3,7 kg C Bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
Öring 3,3 kg C Bombarda+fluga Crister Olsson Söderala
sep 8, 2021 | Fångst 7/9
Lax 15,5 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Öring 2,1 kg C Bombarda Micke Lind Bollnäs
Lax 2,6 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström
sep 7, 2021 | Fångst 6/9
Lax 7,1 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
sep 6, 2021 | Fångst 3/9-5/9
3/9 Öring 3,6 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
4/9 Öring 3,1 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
4/9 Öring 2,9 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
5/9 Öring 2,9 kg C Karl Gustav Olsson Söderala
5/9 Öring 2,3 kg B Drag Mikael Burman Jonskär
5/9 Öring 3,2 kg B Drag Kjell Petersson Ljusne
5/9 Öring 2,1 kg B Drag Kjell Peterson Ljusne
5/9 Öring 2,8 kg B Drag Kjell Peterson Ljusne
5/9 Öring 3,1 kg B Drag Henric Hansson Gävle
5/9 Öring 1,5 kg B Drag Henric Hansson Gävle
5/9 Öring 2,5 kg B Drag Henric Hansson Gävle
5/9 Lax 4,7 kg C Bombarda Mikael Nyström
5/9 Lax 9,5 kg Notholmen Spinn Jimmy Fredriksson Söderhamn
5/9 Lax 7,0 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby

sep 3, 2021 | Fångst 2/9
Öring 1,6 kg B Drag Thomas Bengtsson Trönö Återutsatt
Öring 2,0 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,3 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 2,1 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
sep 2, 2021 | Fångst 1/9
Lax 1,5 kg C Fluga Juha Pihlajamaa Bollnäs
Öring 3,2 kg C Jigg Janne Söderström Ljusne
Öring 2,4 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
Lax 2,0 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,4 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
sep 1, 2021 | Fångst 31/8
Inga fångster att rapportera
aug 31, 2021 | Fångst 30/8
Öring 1,1 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
aug 30, 2021 | Fångst 27-29/8
27/8 Öring 2,3 kg C Spinn Sebastian ,Österike
28/8 Öring 1,6 kg C Drag Mats Svedlund
28/8 Öring 4,3 kg Notholmen Flugspö Basem Habib Sandviken
aug 27, 2021 | Fångst 26/8
Öring 1,8 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 2,8 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 3,4 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 1,5 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
aug 26, 2021 | Fångst 25/8
1 st öring 3,4 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
aug 25, 2021 | Fångst 24/8
Öring 1,9 kg C Bombarda Matti Saarela
aug 24, 2021 | Fångst 23/8
Öring 1,5 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
Öring 2,4 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
aug 23, 2021 | Fångst 20/8-22/8
20/8 Öring 1,7 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
21/8 Lax 2,5 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
21/8 Öring 2,0 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
21/8 Öring 5,3 kg C Flugspö Ulf Englund
22/8 Öring 5,1 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
22/8 Öring 4,1 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
22/8 Öring 4,7 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
aug 20, 2021 | Fångst 19/8
2 st laxar 2,9+7,5 kg, 1 st öring 1,5 kg bombarda c-sektion 
aug 19, 2021 | Fångst 18/8
2 st laxar 6,2+9,8 kg, 1 st öring 4,6 kg Flugspö Notholmen.
1 st Hybrid Lax/öring 1,5 kg, 1 st öring 2,0 kg Bombarda C-sektion
aug 18, 2021 | Fångst 17/8
4 st laxar 8,0-9,3 kg, 1 st öring 2,8 kg Notholmen flugspö
aug 17, 2021 | Fångst 16/8
2 st laxar 1,4+8,5 kg Flugspö Notholmen
1 st öring 4,9 kg Flugspö Notholmen
1 st öring 4,3 kg Bombarda C Smedjan 
aug 16, 2021 | Fångst 15/8
5 st laxar 4,0-9,0 kg 2 st öringar 3,5+3,8 kg flugspö notholmen
aug 15, 2021 | Fångst 14/8
4 st laxar 1,7-9,0 kg, 4 st öringar 2,9-5,2 kg notholmen 
aug 14, 2021 | Fångst 13/8
1 st lax 5,2 kg, 1 st hybrid Lax/öring 6,2 kg flugspö notholmen
aug 13, 2021 | Fångst 12/8
2 st laxar 9,0+11,0 kg Notholmen 1 st spinn, 1 st fluga
aug 12, 2021 | Fångst 11/8
7 st laxar 4-10,5 kg, 1st öring 3,7 kg notholmen, 2 st öringar c-sektion 1,3+1,2 kg
aug 11, 2021 | Fångst 10/8
2 st laxar 8,0+10,2 1 st öring 3,7 kg flugspö notholmen
aug 10, 2021 | Fångst 9/8
3 st laxar 5,5+9,0+13,5 kg Notholmen, 3 st öringar 1,3+1,4 och 6,0 kg smedjan
aug 9, 2021 | Fångst 8/8
 2 st laxar 13,1+10,6 kg Notholmen
aug 8, 2021 | Fångst 7/8
4 st laxar 5,9-11,0 kg notholmen 
aug 6, 2021 | Fångst 5/8
6 st laxar 3,0-10,5 kg Notholmen
aug 5, 2021 | Fångst 4/8
Lax 4,1+5,1kg öring 4,4 kg notholmen 
aug 4, 2021 | Fångst 3/8
9 st laxar 3,7-9,7 kg 1st öring 2,2 kg notholmen 
aug 3, 2021 | Fångst 2/8
7 st laxar 5,5-13,0 kg Notholmen 4 st öringar 4,6+2,1+1,8 C Bombarda, 2,5 kg Notholmen Flugspö
aug 1, 2021 | Fångst 31/7
2 st laxar 9,8+12,1 kg notholmen 
jul 31, 2021 | Fångst 30/7
6 st laxar 4,5 - 11,1 kg, notholmen 
jul 30, 2021 | Fångst 29/7
13 st laxar 2,0-15,7 kg Notholmen
jul 29, 2021 | Fångst 28/7
12 st laxar 5,3-12 kg Notholmen 
jul 28, 2021 | Fångst 27/7
4 st laxar 3,0-11,0 kg Notholmen Flugspö
jul 27, 2021 | Fångst 26/7
6 st laxar 4,2-11,0 kg Notholmen, 1 st öring 2,7 kg Bombarda  C Smedjan
jul 26, 2021 | Fångst 25/7
10 st laxar 5,1-14 kg, 3 st öringar 3,3+6,9+7,6 kg
jul 25, 2021 | Fångst 24/7 9,3-11,0 kg
4 st laxar 
jul 24, 2021 | Fångst 23/7
6 st laxar 3,2-12 kg 1 st öring 4,4 kg
jul 23, 2021 | Fångst 22/7
4 st laxar 5,1-11,4 kg 1 st öring 4,5 kg
jul 22, 2021 | Fångst 21/7
16 st laxar 5,0 - 14,3 kg 1 st öring 5,7 kg
jul 21, 2021 | Fångst 20/7
10 st laxar 5 - 13 kg
jul 20, 2021 | Fångst 19/7
4 st laxar 4,5-15,5 kg 1st öring 4 kg
jul 19, 2021 | Fångst 19/7
4 st laxar 6-16,5 kg, 1st öring 1,8 kg b-sektion
jul 18, 2021 | Fångst 17/7
4 st laxar 6-13 kg
jul 17, 2021 | Fångst 16/7
6 st laxar 5,5 till 11,3 kg
jul 16, 2021 | Fångst 15/7
Lax 10,5 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 8,6 kg C Nothplmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 11,5 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Lax 7,3 kg C Notholmen Flugspö Håkan Dahlbom
Lax 7,7 kg C Notholmen Flugspö Håkan Dahlbom
jul 16, 2021 | Fångst 16/7
Lax 11,2 kg C Notholmen Spinn Bosse Pettersson Söderhamn
Lax 11,0 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 11,5 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 6,8 kg C Notholmen Spinn Magnus Jonsson
Lax 8,5 kg C Notholmen Spinn Tobias Yuksel
Lax 11,0 kg C Notholmen Spinn Martin Söderberg Söderhamn
Lax 11,5 kg C Notholmen Spinn Martin Söderberg Söderhamn
jul 15, 2021 | Fångst 14/7
Lax 10,8 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
Lax 7,7 kg C Notholmen Spinn L Goude
Lax 11,1 kg C Notholmen Flugspö Eliot Almqvist
Lax 9,3 kg C Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
Lax 12,4 kg C Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
Lax 5,4 kg C Notholmen Flugspö Anton Söderkvist
Lax 7,5 kg C Notholmen Flugspö Anton Söderkvist
Lax 5,9 kg C Notholmen Spinn Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 7,0 kg C Notholmen Spinn Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 9,2 kg C Notholmen Flugspö Tobias Anefjord Marmaverken
Lax 12,9 kg C Notholmen Flugspö Janne Enberg Marmaverken
Lax 10,7 kg C Notholmen Flugspö Janne Enberg Marmaverken
Lax 9,2 kg C Notholmen Spinn Håkan Woxström Norrala
jul 14, 2021 | Fångst 13/7
Lax 7,2 kg C Notholmen Flugspö Tobias Anefjord Marmaverken
Öring 4,8 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Lax 5,1 kg C Notholmen spinn Stefan Strandqvist Hudiksvall
Lax 5,9 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandqvist Hudiksvall
Lax 8,5 kg C Notholmen Spinn Stefan Stranqvist Hudiksvall
Lax 11,2 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
jul 13, 2021 | Fångst 12/7
Lax 8,4 kg C Notholmen Spinn Martin Landgren Alfta
Lax 9,6 kg C Notholmen Spinn Joakim Guvelius Alfta
Lax 8,2 kg C Notholmen Spinn Marcus Grip Ljusne
Öring 5,5 kg C Notholmen Spinn Marcus Grip Ljusne
Lax 9,0 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
Lax 5,7 kg C Notholmen Spinn Bosse Pettersson Söderhamn
Lax 8,8 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 10,8 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 13,0 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
Lax 15,0 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
Lax 5,9 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 9,9 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
Öring 6,1 kg C Smedjan Bombarda+fluga Karl Gustav Olsson
jul 12, 2021 | Fångster 9-11/7
9/7 Lax 8,2 kg C Notholmen Spinn Bosse Pettersson Söderhamn
9/7 Lax 9,2 kg C Notholmen Spinn Krister Jakobsson Edsbyn
10/7 Lax 7,8 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
10/7 Lax 10,9 kg C Notholmen Spinn Bengt Johansson Hudiksvall
10/7 Lax 18,5 kg C Notholmen Spinn Bengt Johansson Hudiksvall
10/7 Lax 12,7 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
10/7 Lax 11,5 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
10/7 Lax 10,2 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
10/7 Lax 16,0 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
10/7 Lax 16,0 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
10/7 Lax 11, 0 kg C Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
10/7 Lax 9,0 kg C Notholmen Spinn Joakim Guvelius Alfta
10/7 Öring 5,0 kg Notholmen Spinn Joakim Guvelius Alfta
11/7 Lax 7,0 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
11/7 Lax 5,4 kg C Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
11/7 Lax 13,6 kgC Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
11/7 Lax 8,7 kg C Notholmen Flugspö Thomas Pettersson Hudiksvall
11/7 Lax 10,4 kg C Notholmen Spinn Bengt Johansson Hudiksvall
11/7 Lax 8,7 kg C Notholmen Flugspö Stefan Strandkvist Hudiksvall
11/7 Lax 13,0 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
11/7 Lax 10,0 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
11/7 Lax 12,4 kg C Notholmen Flugspö Sven Åhs Hudiksvall
jul 8, 2021 | Fångst 7/7-8/7
7/7 Lax 12,1 kg C Notholmen Flugspö Anders Karlsson Norrala
7/7Lax 13,5 kg C Notholmen Flugspö Anton Söderqvist
7/7 Öring 6,1 kg C Notholmen Flugspö Anton Söderqvist
7/7 Lax 6,5 kg C Notholmen Flugspö Håkan Dahlbom
7/7 Lax 14,0 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
8/7 Lax 8,7 kg C Notholmen Flugspö Christian Persson Ockelbo
8/7 Lax 9,6 kg C Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
8/7 Öring 2,0 kg C Notholmen Drag Guven Yildiz Stockholm
jul 7, 2021 | Fångst 5/6-6/7
5/6 Öring 4,5 kg C Notholmen Spinn Ilhami Sahindal Söderhamn
6/6 Lax 10,8 kg C Notholmen Spinn Mattias Lusth
6/6 Lax 12,1 kg C Notholmen Flugspö Anders Karlsson Norrala
6/6 Lax 10,5 kg C Notholmen Lars Ramström Järbo


jul 6, 2021 | Fångst 5/7
Lax 6,5 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
Lax 10,6 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 11,2 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 6,7 kg C Notholmen Spinn Stefan Olsson Bollnäs
jul 5, 2021 | Fångst 1/7-4/7
1/7 Lax 9,5 kg C Notholmen Spinn Saditin Marangos Hudiksvall
1/7 Öring 4,5 kg C Flugspö Anders Bergkvist
2/7 Lax 12,0 kg C Notholmen Spinn Tommy Andersson Söderhamn
2/7 Lax 10,9 kg C Notholmen Flugspö Michael Larsson Ljusne
2/7 Lax 8,0 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
2/7 Lax 10,7 kg C Notholmen Flugspö Sven Åhs
3/7 Lax 12,0 kg C Notholmen Flugspö Andreas Sten Ljusne
3/7 Lax 8,2 kg C Notholmen Flugspö Michael Larsson Ljusne
3/7 Lax 10,5 kg C Notholmen Flugspö Michael Larsson Ljusne
3/7 Öring 3,2 kg C Flugspö Anders Johansson
3/7 Lax 10,8 kg C Notholmen Flugspö Andreas Hägglund
4/7 Lax 8,9 kg C Notholmen Flugspö Jonas Lindgren
4/7 Lax 10,6 kg C Notholmen Spinn Mattias Lusth Hudiksvall
4/7 Lax 10,0 kg C Notholmen Spinn Mattias Lusth Hudiksvall
4/7 Lax 8,1 kg C Notholmen Spinn Krister Jakobsson Edsbyn
4/7 Lax 9,2 kg C Notholmen Spinn David Strandkvist Hudiksvall
4/7 Lax 11,8 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
4/7 Lax 12,2 kg C Notholmen Spinn Stefan Strandkvist Hudiksvall
jul 2, 2021 | Fångst 1/7
Lax 5,3 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
Öring 1,7 kg B Drag Therese Östlund
jul 1, 2021 | Fångst 30/6
Öring 4,0 kg C Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 12,2 kg C Notholmen Flugspö Staricha Michael Tyskland
Öring 2,9 kg C Bombarda Christer Olsson Söderala
Lax 11,6 kg C Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 14,0 kg C Notholmen Spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 3,1 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
Lax 10,4 kg C Notholmen Flugspö Micke Larsson Ljusne
Lax 6,1 kg C Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
jun 30, 2021 | Fångster 29/6
Lax 6,7 kg C Notholmen Flugspö Andreas Sten Ljusne
Lax 13,8 kg C Notholmen Flugspö Anders Jonsson
Lax 10,0 kg C Notholmen Spinnfluga Stefan Olsson Bollnäs
jun 29, 2021 | Fångst 28/6
Öring 1,0 kg C spinnfluga Thomas Westholm Västerås
Lax 8,7 kg C Notholmen Flugspö Fredrik Östling Ljusne
Lax 6,4 kg C Notholmen Flugspö Andreas Sten Ljusne
Lax 11,8 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
jun 28, 2021 | Fångst 24/6-27/6
24/6 Lax 18,5 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
25/6 Lax 11,5 kg C Notholmen Flugspö Klas Kinell Forsbacka
25/6 Lax 13,6 kg C Notholmen Spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
25/6 Öring 1,3 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
25/6 Öring 1,1 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
25/6 Öring 1,4 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
jun 24, 2021 | Fångst 23/6
Öring 1,4 kg C Bombarda Glenn Nilsson Ljusne
Öring 1,3 kg C Flugspö Paavo Heiskva
jun 23, 2021 | Fångst 22/6
Öring 1,4 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
Öring 2,5 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
jun 22, 2021 | Fångst 21/6
Öring 1,5 kg C Flugspö Poria Shadenani
Lax 10,5 kgC  Notholmen Flugspö Lars Ramström Järbo
jun 21, 2021 | Fångst 18/6-20/6
19/6 Öring 1,4 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
19/6 Öring 5,1 kg C Notholmen Flugspö Sven Magnusson Uppsala
20/6 Lax 11,5 kg C Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jun 18, 2021 | Fångst 17/6
Inga fångster att rapportera
jun 17, 2021 | Fångst 16/6
Inga fångster att rapportera
jun 15, 2021 | Fångst 14/6
Öring 1,4 kg C Flugspö Staricha Michael
Öring 1,6 kg C Flugspö Staricha Michael
Öring 2,5 kg C Flugspö Staricha Michael
jun 14, 2021 | Fångster 11-13/6
11/6 Öring 1,0+1,2+1,7 kg C Drag Mika Uikainen
11/6 Öring 1,5 kg C Drag Kent Ros
12/6 Öring 1,2+1,6+1,7 kg B Drag M Johansson
12/6 Öring 1,7+1,2+1,4 kg C Drag Mika Uikainen
12/6 Öring 1,2+1,4+2,0 kg C Drag Kent Ros
jun 11, 2021 | Fångst 10/6
Öring 3,1 kg C Spinnfluga Micke Lind Bollnäs
jun 10, 2021 | Fångst 9/6
Inga fångster att rapportera
jun 9, 2021 | Fångst 8/6
Lax 10,7 kg C(Notholmen) Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jun 8, 2021 | Fångst 7/6
Inga fångster att rapportera
jun 7, 2021 | Fångst 4-6/6
4/6 Öring 1,2 kg C Drag K  Olsson 
4/6 Öring 1,2 kg C Drag K  Olsson 
5/6 Öring 1,6 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
5/6 Öring 1,6 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
6/6 Öring 1,1 kg C Bombarda Tommy Andersson Söderhamn
jun 4, 2021 | Fångst 3/6
Öring 1,5 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
jun 3, 2021 | Fångst 2/6
Öring 1,4 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 1,1 kg B Drag Leif Blom
Öring 2,0 kg B Drag Claes Göran Persson
Öring 1,8 kg B Drag Claes Göran Persson
Öring 1,3 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
jun 2, 2021 | Fångst 1/6
Lax 12,4 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jun 1, 2021 | Fångst 31/5
Inga fångster att rapportera
maj 31, 2021 | Fångst 28-30/5
28/5 Öring 1,3 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
28/5 Öring 1,2 kg C Drag Bo Jonsson
28/5 Öring 1,3 kg C Drag Kenneth Jonsson
28/5 Öring 1,6 kg C Drag Berndt Jonsson
28/5 Öring 1,4 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
28/5 Öring 1,3 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
29/5 Öring 1,3 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
29/5 Öring 1,7 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
29/5 Öring 1,3 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
30/5 Öring 1,55 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
30/5 Öring 1,7 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
maj 28, 2021 | Fångst 27/5
Inga fångster att rapportera
maj 27, 2021 | Fångst 26/5
Öring 2,0 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,25 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
maj 26, 2021 | Fångst 25/5
Öring 1,6 kg C Flugspö Sten Hansson Gävle
Öring 1,5 kg C Flugspö Sten Hansson Gävle Återutsatt
maj 25, 2021 | Fångst 24/5
Öring 1,4 kg C Drag Crister Olsson Söderala
Öring 1,4 kg C Drag Crister Olsson Söderala
Öring 1,5 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Öring 2,5 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 3,3 kg C Bombarda Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,3 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,6 kg C Bombarda Kaarl Gustav Olsson Söderala
Öring 1,8 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
Öring 1,4 kg C Drag Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,3 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
maj 24, 2021 | Fångster 21-23/5
21/5 Öring 1,6 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
21/5 Öring 2,0 kg C Bombarda Janne Söderström Ljusne
23/5 Öring 3,7 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
23/5 Öring 1,6 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
23/5 Öring 1,2 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
23/5 Öring 1,3 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
maj 21, 2021 | fÅNGST 20/5
Öring 1,4 kg C Drag Tauno Siltala Återutsatt
Öring 1,2 kg C Drag Mats Svedlund
Öring 2,0 kg C Drag Mats Svedlund
Öring 2,0 kg C Drag Mats Svedlund
Öring 1,5 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
maj 20, 2021 | Fångst 19/5
Öring 2,6 kg C Flugspö Johan Holmström
maj 19, 2021 | Fångst 18/5
Öring 2,0 kg C Bombarda+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 2,3 kg C Bombarda+Fluga Ingvar Wååg Ljusne + 4 st återutsatta
maj 18, 2021 | Fångst 17/5
Inga fångster att rapportera
maj 17, 2021 | Fångster 12/5-16/5
12/5 Öring 1,4 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
12/5 Öring 1,1 kg B Drag Daniel Jansson
12/5 Öring 1,0 kg B Drag Daniel Jansson
12/5 Öring 1,5 kg B Drag Daniel Jansson
12/5 Öring 1,5 kg B Wobbler Conny Larsson Söderhamn
12/5 Öring 2,2 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
12/5 Öring 1,6 kg B Drag Matti Saarela
12/5 Öring 1,7 kg B Drag Kjell Westlund
12/5 Öring 1,7 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
12/5 Öring 1,7 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
13/5 Öring 1,5 kg B Drag Peter Nilsson Östansjö
13/5 Öring 2,0 kg B Drag Peter Nilsson Östansjö
13/5 Öring 1,7 kg B Drag Peter Nilsson Östansjö
13/5 Öring 1,8 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
13/5 Öring 1,6 kg B Fluga+sänke L G Berggren Ljusne
13/5 Öring 1,6 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
13/5 Öring 1,5 kg B Drag Roger Ramkvist
13/5 Öring 1,4 kg B Drag Damien Smiecivich
13/5 Öring 1,5 kg B Drag Damien Smiecivich
13/5 Öring 2,0 kg B Drag Damien Smiecivich
13/5 Öring 2,3 kg B Drag Amondo Smiecivich
13/5 Öring 1,4 kg B Drag Amondo S.
13/5 Öring 1,7 kg B Drag Amondo S.
14/5 Öring 2,2 kg B Drag M Johansson
14/5 Öring 1,5 kg B Sänke+fluga L G Berggren Ljusne
14/5 Öring 1,6 kg B Drag Kent Tillander Ljusne
16/5 Öring 1,8 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
16/5 Öring 1,3 kg B Drag A Sten Ljusne
16/5 Öring 1,4 kg B Drag A Sten Ljusne
16/5 Öring 1,2 kg B Drag Peter Nilsson Östansjö
16/5 Öring 1,3 kg B Drag P Nilsson Östansjö
16/5 Öring 1,5 kg B Drag P Nilsson Östansjö
16/5 Öring 2,3 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
16/5 Öring 1,3 kg B Sänke+fluga L G Berggren Ljusne
16/5 Öring 1,6 kg B Sänke+fluga L G Berggren Ljusne
13/5 Öring 2,2 kg B Drag S Mateusz
14/5 Öring 1,9 kg B Drag S Mateusz
14/5 Öring 2,1 kg B Fluga S Mateusz
14/5 Öring 2,0 kg B Drag M Mateusz
14/5 Öring 2,0 kg B Drag M Mateusz

maj 12, 2021 | Fångst 11/5
Öring 1,4 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
Öring 2,5 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
maj 11, 2021 | Fångst 9-10/5
9/5 Öring 1,4 kg B Drag kent Tillander Söderhamn
10/5 Öring 1,7 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
10/5 Öring 1,3 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
maj 10, 2021 | Fångster 7-9/5
7/5 Öring 2,5 kg B Drag Magnus Flink Vågbro
7/5 Öring 2,3 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
7/5 Öring 1,5 kg B Drag Andreas Sten Ljusne
8/5 Öring 2,2 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
8/5 Öring 1,2 kg B Drag Daniel Jansson
8/5 Öring 1,4 kg B Drag Daniel Jansson
8/5 Öring 1,4 kg B Drag Daniel Jansson
8/5 Öring 1,5 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
8/5 Öring 1,4 kg C Drag Christer Olsson Söderala
8/5 Öring 1,7 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
8/5 Öring 1,3 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
8/5 Öring 2,3 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
9/5 Öring 1,7 kg B Drag Daniel Jansson  Söderala
9/5 Öring 1,3 kg B Drag Daniel Jansson Söderala
9/5 Öring 1,1 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
9/5 Öring 1,2 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
9/5 Öring 1,6 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
9/5 Öring 1,4 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
maj 7, 2021 | Fångster 4-6/5
4/5 Öring 1,2 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
4/5 Öring 1,4 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
4/5 Öring 1,9 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
4/5 Öring 1,5 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
4/5 Öring 1,7 kg B Wobbler Conny Larsson Söderhamn
4/5 Öring 1,3 kg B Wobbler Conny Larsson Söderhamn
4/5 Öring 2,2 kg C Bombarda+fluga K G Olsson Söderala
4/5 Öring 1,3 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
4/5 Öring 1,4 kg B Leif Qvarnström Ljusne
4/5 Öring 1,7 kg B Leif Qvarnström Ljusne
5/5 Öring 1,5 kg B Drag Roland Östlund Hudiksvall
6/5 Öring 1,5 kg C Bombarda K G Olsson Söderala
6/5 Öring 2,5 kg C Bombarda K G Olsson Söderala
6/5 Öring 5,2 kg C Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
6/5 Öring 1,8 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn

maj 4, 2021 | Fångst 3/4
Öring 1,5 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,6 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 2,0 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,7 kg B Drag Fredrik Wengelin Sandviken
Öring 1,2 kg B Drag Fredrik Wengelin Sandviken
Öring 1,2 kg C Flugspö Jerzy Urban Bollnäs
maj 3, 2021 | Fångst 30/4-2/5
30/4 Öring 1,7 kg B Drag KentTillander Söderhamn
  1/5 Öring 1,8 kg B Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
  1/5 Öring 1,3 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
  1/5 Öring 3,4 kg B Sänke+fluga Janne Söderström Ljusne
  1/5 Öring 2,3 kg B Drag Bosse Petersson Söderhamn Återutsatt
  2/5 Öring 1,2 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
  2/5 Öring 1,2 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
  2/5 Öring 1,7 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
  2/5 Öring 2,5 kg B Drag Leif Qvarnström Ljusne
apr 30, 2021 | Fångst 29/4
Öring 1,3 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala 
apr 30, 2021 | Fångst 26/4
Öring 1,4 kg B Drag Kent Tillander S-hamn
Öring 1,8 kg B Drag Kent Tillander S-hamn
Öring 2,0 kg B Drag Kent Tillander S-hamn
apr 30, 2021 | Fångst 30/4
Öring 2,8 kg B Sänke+fluga Janne Söderström Ljusne
Öring 2,9 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 4,0 kg B Flugspö        Kristian Nyman Stugsund
apr 29, 2021 | Fångst 28/4
Öring 2,2 kg B Sänke+fluga Janne Söderström ljusne Öring 1,2 kg C Drag Fredrik Hedlund Ljusne Öring 1,4 kg C Drag Christer Olsson Söderala 
apr 26, 2021 | Fångst 23/4-25/4
Inga fångster att rapportera
apr 23, 2021 | Fångst 22/4
Inga fångster att rapportera
apr 22, 2021 | Fångst 21/4
Öring 1,2 kg C Flugspö Tommy Rickardt Gävle
apr 21, 2021 | Fångst 20/4
Inga fångster att rapportera
apr 20, 2021 | Fångst 19/4
Inga fångster att rapportera
apr 19, 2021 | Fångster 9/4-18/4
9/4 Öring 2,3 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
12/4 Öring 1,5 kg C Drag Christer Olsson Söderala
13/4 Öring 1,3 kg C Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
13/4 Öring 1,2 kg C Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
14/4 Öring 3,1 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
16/4 Öring 1,4 kg C Bombarda Janne Söderström Ljusne
16/4 Öring 3,1 kg C Bombarda Janne Söderström Ljusne
17/4 Öring 3,1 kg B Spinnare Henric Hansson Valbo
17/4 Öring 2,3 kg B Spinnare Henric Hansson Valbo
17/4 Öring 2,7 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
17/4 Öring 2,5 kg B Drag Christer Olsson Söderala
apr 9, 2021 | Fångst 7-8/4
Inga fångster att rapportera
apr 7, 2021 | Fångst 6/4
Inga fångster att rapportera
apr 6, 2021 | Fångst 1-5/4
5/4 Öring 1,4 kg C Drag Karl Gustav Olsson Söderala
apr 1, 2021 | Fångst 31/3
Inga fångster att rapportera
mar 31, 2021 | Fångst 30/3
Inga fångster att rapportera
mar 30, 2021 | Fångst 29/3
Inga fångster att rapportera
mar 29, 2021 | Fångst 26-28/3
Inga fångster att rapportera
mar 25, 2021 | Fångst 24/3
Inga fångster att rapportera
mar 24, 2021 | Fångst 23/3
Inga fångster att rapportera
mar 23, 2021 | Fångst 22/3
Inga fångster att rapportera
mar 22, 2021 | Fångster 19-21/3
21/3 Öring 2,9 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
mar 19, 2021 | Fångst 18/3
Inga fångster att rapportera
mar 18, 2021 | Fångst 17/3
Inga fångster att rapportera
mar 17, 2021 | Fångst 16/3
Öring 1,5 kg C Bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderala
mar 16, 2021 | Fångst 15/3
Inga fångster att rapportera
mar 15, 2021 | Fångst 12-14/3
14/3 Öring 4,0 kg B Flugspö Kristian Nyman Stugsund
mar 9, 2021 | Fångst 8/3
Inga fångster att rapportera
mar 8, 2021 | Fångster 5/3-7/3
7/3 öring 2,1 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
mar 5, 2021 | Fångst 4/3
Inga fångster att rapportera
mar 4, 2021 | Fångst 3/3
Öring 1,5 kg C Flugspö Ingemar Wixström
mar 3, 2021 | Fångst 2/3
Inga fångster att rapportera
mar 2, 2021 | Fångst 1/3
Inga fångster att rapportera
mar 1, 2021 | Fångster 26-28/2
28/2 Öring 2,4 kg B Drag Magnus Flink Vågbro
feb 26, 2021 | Fångst 25/2
Öring 1,8 kg B Drag Harri Kusitalo
feb 25, 2021 | Fångst 24/2
Inga fångster att rapportera
feb 24, 2021 | Fångst 23/ 2
Öring 2,7 kg B Drag Janne Goode Ljusne
feb 22, 2021 | Fångster 14-21/2
Inga fångster att rapportera
feb 15, 2021 | Fångster 10-14/2
Inga fångster att rapportera
feb 10, 2021 | Fångst 8-9/2
Inga fångster att rapportera
feb 8, 2021 | Fångster 5-7/2
Inga fångster att rapportera
feb 5, 2021 | Fångster 3-4/2
Inga fångster att rapportera
feb 3, 2021 | Fångster 1-2/2
Inga fångster att rapportera
feb 1, 2021 | Fångster 29-31/1
Inga fångster att rapportera
jan 29, 2021 | Fångster 27-28/1
Inga fångster att rapportera
jan 27, 2021 | Fångst 25-26/1
Inga fångster att rapportera
jan 25, 2021 | Fångster 21-24/1
23/1 Öring 1,92 kg B Flugspö Per Preinitz
24/1 Öring 2,0 kg Drag Tommy Andersson Söderhamn
jan 21, 2021 | Fångst 20/1
Inga fångster att rapportera
jan 20, 2021 | Fångst 19/1
Inga fångster att rapportera
jan 19, 2021 | Fångst 12/1-18/1
Inga fångster att rapportera
jan 12, 2021 | Fångst 11/1
Inga fångster att rapportera
jan 11, 2021 | Fångster 8-10/1
9/1 Öring 2,6 kg B Sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
10/1 Öring 2,1 kg Drag Lars Göran Berggren Ljusne
jan 8, 2021 | Fångst 7/1
Inga fångster att rapportera
jan 7, 2021 | Fångster 4/1-6/1
Inga fångster att rapportera
jan 4, 2021 | 30/12-3/1
30/12 Öring 2,0 kg B Drag Janne Goode Ljusne
30/12 Öring 2,8 kg B Drag Janne Goode Ljusne
1/1 Öring 3,9 kg B Drag Karl Boqvist Söderhamn
dec 30, 2020 | Fångst 28/29/12
Inga fångster att rapportera
dec 28, 2020 | Fångster 23-27/12
25/12 Öring 2,2 kg B Drag Janne Goode Ljusne
25/12 Öring 2,6 kg B Drag Janne Goode Ljusne
26/12 Öring 1,6 kg B Drag Janne Goode Ljusne
dec 23, 2020 | Fångst 22/12
Öring 1,1 kg B Drag Mats Walström Återutsatt
Öring 1,8 kg B Drag Mats Walström
Öring 4,6 kg B Drag Per Fredrik Hallmans
dec 22, 2020 | Fångst 21/12
Inga fångster att rapportera
dec 21, 2020 | Fångster 18-20/12
Öring 1,1 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
Öring 1,1 kg B Drag Anders Styf Norrala
Öring 2,0 kg B Drag Anders Styf Norrala
dec 18, 2020 | Fångst 17/12
Inga fångster att rapportera
dec 17, 2020 | Fångst 16/12
Inga fångster att rapportera
dec 16, 2020 | Fångst 15/12
Öring 1,9 kg B Drag Marcus Grip Ljusne
dec 15, 2020 | Fångst 14/12
Öring 2,0 kg B Drag Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 2,3 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
dec 14, 2020 | Fångst 11-13/12
13/12 Öring 3,4 kg B Drag Matti Saarela
13/12 Öring 2,1 kg B Drag Matti Saarela
dec 11, 2020 | Fångst 10/12
Inga fångster att rapportera
dec 10, 2020 | Fångst 9/12
Inga fångster att rapportera
dec 9, 2020 | Fångst 8/12
Öring 2,5 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn
Öring 1,2 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn
Öring 2,1 kg B Drag Kent Tillander Söderhamn
dec 8, 2020 | Fångst 7/12
Öring 2,4 kg C Flugspö Henrik Knapp Gävle
dec 7, 2020 | Fångst 4-6/12
Öring 2,8 kg B Drag Christer Olsson Söderala
Regnbåge 1,7 kg C Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
Öring 2,1 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
dec 4, 2020 | Fångst 3/12
Öring 2,6 kg B Jigg Janne Goode Ljusne
Öring 2,5 kg B Drag Christer Olsson Söderala
Öring 1,8 kg B Drag Christer Olsson Söderala
dec 3, 2020 | Fångst 2/12
Öring 2,5 kg B Drag Janne Goode Ljusne
dec 2, 2020 | Fångst 1/12
Inga fångster att rapportera
dec 1, 2020 | Fångst 30/11
Inga fångster att rapportera
nov 30, 2020 | fÅNGSTER 27-29/11
28/11 Öring C Bombarda Lars Göran Berggren Ljusne
28/11 Lax C 1,9 kg Lars Göran Berggren Ljusne
nov 26, 2020 | Fångst 26/11
Inga fångster att rapportera
nov 26, 2020 | Fångst 25/11
Öring 1,1 kg C bombarda Tauno Siltala SandarneÖring 2,0 kg C Drag Karl Gustav Olsson Söderala
nov 25, 2020 | Fångst 24/11
Öring 1,3 kg C Drag Karl Gustav Olsson Söderala
Öring 1,7 kg C Drag Karl Gustav Olsson Söderala
Lax 2,0 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,5 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn
nov 24, 2020 | Fångst 23/11
Öring 3,0 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
nov 23, 2020 | Fångster 20-22/11
20/11 Öring 1,2 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
20/11 Öring 2,9 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
20/11 Öring 2,6 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn
20/11 Lax 2,5 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn
21/11 Öring 1,6 kg C Flugspö Kenth Hallberg Söderhamn
21/11 Öring 1,2 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
22/11 Lax 2,0 kg C Bombarda Thomas Thyr Söderhamn Återutsatt
22/11 Lax 1,4 kg C Drag Tommy Andersson Söderhamn
22/11 Öring 1,0 kg C Drag J Grubesich ?

nov 20, 2020 | Fångst 19/11
Öring 1,3 kg C Bombarda Lars Göran Berggren Ljusne
nov 19, 2020 | Fångst 18/11
Inga fångster att rapportera
nov 18, 2020 | Fångst 17/11
Öring 3,7 kg B Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
Öring 1,2 kg C Flugspö Tommy Winsjansen Söderhamn
nov 17, 2020 | Fångst 16/11
Öring 2,5 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 2,0 kg B Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
nov 16, 2020 | Fångst 13-15/11
13/11 Öring 1,3 kg C Bombarda Anders Kjellin Söderhamn
13/11 Öring 1,2 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
13/11 Öring 1,6 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
14/11 Öring 1,8 kg C Flugspö Per Jensen
14/11 Öring 1,3 kg C Drag Bosse Pettersson Söderhamn
14/11 Öring 3,4 kg C Drag Sang Nguyen Hudiksvall
15/11 Öring 3,5 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
nov 13, 2020 | Fångst 12/11
Öring 1,5 kg C Bombarda Janne Söderström Ljusne
Öring 1,2 kg C Bombarda Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 2,0 kg C Bombarda Conny Larsson Söderhamn
Öring 1,2 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,2 kg C Bombarda Onni Kaprali Sandarne
Öring 3,4 kg B Drag Mika Uikkanen
nov 12, 2020 | Fångst 11/11
Öring 3,1 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
Öring 2,7 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
nov 11, 2020 | Fångst 10/11
Öring 1,8 kg C Drag Christer Olsson Söderala
Öring 1,4 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
nov 10, 2020 | Fångst 9/11
Öring 1,1 kg C bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 1,4 kg C Drag Fredrik Hedlund Ljusne
Öring 1,5 kg C bombarda Onni Kaprali Sandarne

nov 9, 2020 | Fångster 6-8/11
6/11 Lax 2,0 kg C Drag T auno Siltala Sandarne
6/11 Öring 1,5 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
6/11 Öring 1,9 kg C Drag Christer Olsson Söderala
6/11 Öring 1,2 kg C Drag Mona Sten Ljusne
6/11 Öring 4,0 kg ? Drag William Thor Hudiksvall
6/11 Öring 3,2 kg C Drag Marius Kilafors
6/11 Öring 1,7 kg C Drag Sang Nguyen Hudiksvall
6/11 Öring 1,3 kg C Bombarda Micke Lind Bollnäs
6/11 Öring 1,3 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
6/11 Öring 1,2 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
7/11 Öring 1,6 kg C Fluga+sänke Janne Söderström Ljusne
7/11 Öring 2,1 kg C Fluga+sänke Janne Söderström Ljusne
7/11 Öring 1,2 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
7/11 Lax 2,5 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
7/11 Lax 3,1 kg C Drag Tomas Bengstsson Trönö
7/11 Öring 2,5 kg C Drag Tomas Bengtsson Trönö Återutsatt
7/11 Öring 1,2 kg C Drag Sang Nguyen Hudiksvall
7/11 Lax 1,6 kg C Drag Sang Nguyen Hudiksvall
7/11 Öring 2,3 kg Drag B Tommy Andersson Söderhamn
7/11 Öring 1,6 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
8/11 Öring 1,2 kg C Drag Kenneth Mähler Bollnäs
8/11 Öring 2,1 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
8/11 Öring 2,7 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
8/11 Öring 1,1 kg C Drag Tommy Andersson Söderhamn
8/11 Öring 1,2 kg C Drag Tauno Siltala Sandarne
8/11 Öring 1,0 kg C Drag William Thor Hudiksvall
8/11 Öring 1,5 kg C Flugspö William Thor Hudiksvall
8/11 Öring 1,0 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
8/11 Öring 1,0 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
8/11 Öring 1,2 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusnenov 6, 2020 | Fångst 5/11
Lax 2,4 kg C Flugspö Klas Kinell Sandviken
Öring 2,5 kg C Drag Jonny Eriksson Bollnäs
Öring 2,4 kg C Flugspö Anders Hellström Sandviken
Öring 1,4 kg C Drag Christer Olsson Söderala
Öring 2,3 kg C Drag Bosse Pettersson Söderhamn

nov 5, 2020 | Fångst 4/11
Öring 1,3 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
Öring 2,3 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 2,9 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 2,2 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
Öring 1,2 kg C Drag Jonny Eriksson Bollnäs
Öring 1,2 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,3 kg C Drag Sven Tjäder Bollnäs
Öring 1,1 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,1 kg C Drag Jan Åke Engberg Edsbyn
Öring 1,2 kg C Bombarda Krister Munter Bollnäs
Öring 1,3 kg C Bombarda Krister Munter Bollnäs
nov 4, 2020 | Fångst 3/11
Öring 3,3 kg C Flugspö Anders Hallström
Öring 3,0 kg C Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,1 kg C Flugspö Anders Hallström
Öring 1,2 kg C Flugspö Tommy Winsjansen Söderhamn
Öring 1,3 kg C Drag Jonny Eriksson Bollnäs
Öring 1,3 kg C Drag Kennet Mähler Bollnäs
Öring 1,2 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,9 kg C Drag Sven Tjäder Bollnäs
Öring 1,2 kg C Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
Öring 2,4 kg B Drag Daniel Jonsson
nov 3, 2020 | Fångst 2/11
Öring 2,2 kg C Drag Tauno Siltala Sandarne
Öring 2,5 kg B Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
Öring 1,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
nov 2, 2020 | Fångst 30/10-1/11
30/10 Öring 1,3 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
30/10 Öring 1,4 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
30/10 Öring 1,5 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
30/10 30/10 Öring 1,3 kg C Jigg Jonny Eriksson Bollnäs
30/10 Öring 3,5 kg B Drag Filip Eriksson Ljusne
30/10 Öring 1,3 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
30/10 Öring 1,9 kg C Bombarda Karl Gustav Olsson Söderala
30/10 Öring 1,3 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
31/10 Öring 1,4 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
31/10 Öring 2,0 kg B Drag Janne Goode Ljusne Återutsatt
31/10 Öring 3,8 kg B Drag Fredrik Hedlund Ljusne
31/10 Öring 1,3 kg C Bombarda Fredrik Hedlund Ljusne
31/10 Öring 1,3 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
1/11 Öring 2,4 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
1(11 Öring 1,2 kg C Flugspö Stefan Furubom Ljusne
1/11 Öring 1,5 kg C Drag Jonny Eriksson Bollnäs
1/11 Öring 2,5 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
1/11 Öring 2,4 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn


okt 30, 2020 | Fångst 29/10
Öring 1,9 kg C Flugspö Lars Ramström Järbo
Öring 1,3 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 4,0 kg B Drag Tomas Bengtsson Trönö
Öring 2,5 kg B Drag Tomas Bengtsson Trönö
Öring 2,9 kg B Drag Tomas Bengtsson Trönö
Öring 2,4 kg C Drag Sven Tjäder Bollnäs
Öring 1,1 kg C Drag Sven Tjäder Trönö
Öring 4,1 kg C Bombarda Micke Lind Bollnäs
Öring 2,5 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,0 kg C Drag Anders Håden Los
okt 29, 2020 | Fångst 28/10
Öring 1,8 kg C Sänke+Fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,4 kg C Bombarda Peter Sedvall Vågbro
Öring 1,3 kg C Bombarda Jonny Eriksson Bollnäs
Öring 1,2 kg C Bombarda Jonny Erisson Bollnäs
Öring 1,3 kg C Drag Onni Kaprali Sandarne
okt 28, 2020 | Fångst 27/10
Öring 1,2 kg C Bombarda Fredrik Hedlund Ljusne
Öring 1,9 kg C Flugspö Juha Pihlajama
Öring 2,4 kg C Flugspö Mats Alfbo
Öring 1,5 kg C Flugspö Henrik Knapp Gävle
Öring 1,4 kg C Flugspö Henrik Knapp Gävle
Öring 1,1 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,2 kg C Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
okt 27, 2020 | Fångst 26/10
Lax 2-3 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala Återutsatt
Öring 1,3 kg C Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
okt 26, 2020 | Fångst 23-25/10
23/10 Öring 1,5 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
23/10 Öring 1,4 kg C Flugspö Lars Andersson
23/10 Öring 1,3 kg C Drag Janne Enberg Marmaverken
23/10 Lax 2,5 kg C Flugspö Henrik Knapp Gävle Återutsatt
23/10 Öring 1,6 kg C Drag Sven Tjäder Bollnäs
24/10 Öring 1,7 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
24/10 Öring 2,9 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
24/10 Öring 1,3 kg C Drag Jonny Eriksson Bollnäs
24/10 Öring 2,8 kg B Drag Tommy Andersson Söderhamn
24/10 Lax 1,8 kg C Flugspö Marcus Grip Ljusne
24/10 Öring 2,8 kg C Flugspö Thomas Pettersson Hudiksvall
25/10 Öring 2,0 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
25/10 Öring 1,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
25/10 Lax 2,2 kg C Flugspö Anders Lundström Återutsatt

okt 23, 2020 | Fångst 22/10
Öring 1,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,4 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Öring 1,2 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Öring 1,2 kg C Bombarda Crister Olsson Söderala
Öring 1,9 kg C Drag Roland Östlund Hudiksvall
Öring 3,9 kg C Sänke+Fluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Peter Fröjd Järvsö
Lax 1,8 kg C Flugspö Marcus Ekström Knutby

okt 22, 2020 | Fångst 21/10
Öring 2,1 kg C Flugspö Lars Håkan Bjurman
Öring 1,3 kg C Flugspö Marcus Ekström Knutby
Öring 1,0 kg C Flugspö Marcus Ekström Knutby
Lax 2,2 kg C Flugspö Tommy Winsjansen Söderhamn

okt 21, 2020 | Fångst 20/10
Öring 3,1 kg C Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 1,3 kg C Sänke+Fluga Janne Söderström Ljusne
Öring 3,3 kg C Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,0 kg C Bombarda Hans Eriksson
Öring 1,2 kg C Bombarda Krister Munter Bollnäs
Öring 1,1 kg C Bombarda Micke Lind Bollnäs

okt 20, 2020 | Fångst 19/10
Öring 1,5 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 1,1 kg C Drag William Thor Hudiksvall
Lax 3,4 kg C Drag William Thur Hudiksvall
Öring 3,5 kg C Flugspö Jan Aspman Dalarna
Lax 70 cm C Flugspö Jan Aspman Dalarna
Öring 2,0 kg C Flugspö Micke Karlsson Dalarna
Öring 2,0 kg C Flugspö Ola Andersson Dalarna
Öring 1,2 kg C Flugspö Jerzy Urban Bollnäs
Lax 3,1 kg C Drag Tomas Bengtsson Trönö
Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,1 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne 
okt 19, 2020 | Fångst 18/10
Öring 1,2 kg C Drag Tommy Andersson Söderhamn Tävling
Öring 2,2 kg C Drag Tommy Andersson Söderhamn Tävling Största fisk
Öring 1,1 kg C Sänke+Fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 2,2 kg C Sänke+Fluga Lars Göran Berggren Ljusne
okt 18, 2020 | Fångst 16-17/10
16/10 Öring 1,7 kg C Bombarda Janne Enberg Marmaverken
16/10 Öring 1,2 kg C Drag Kent Tillander Söderhamn
16/10 Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
17/10 Lax 2,0 kg C Flugspö Kristian Nyman Stugsund
17/10 Öring 1,0 kg C Flugspö Kristian Nyman Återutsatt
17/10 Öring 1,25 kg C Bombarda Claes Göran Persson
17/10 Öring 1,1 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
17/10 Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne

okt 16, 2020 | Fångst 15/10
Oring 2,8 kg C Bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 1,4 kg C Bombarda K G Olsson Söderala
Öring 2,4 kg C Bombarda K G Olsson Söderala
Öring 1,8 kg C Flugspö Kenth Hallberg
Öring 4,5 kg C Drag Per Norberg Hofors
Öring 1,9 kg C Drag Peter Biller 
Lax 1,8 kg C Flugspo; Ingemar Wixstrom Sandviken 
Oring 2,8 kg Flugspo Ingemar Wixstrom Sandviken
Lax 8,0 kg C  Fluga Marcus Grip Ljusne
Lax 2.7 kg C Fluga Marcus Grip Ljusne
Lax 1.8 kg C Drag William Thor Hudiksvall

okt 15, 2020 | Fångst 14/10
Öring 1,3 kg C Bombarda+Fluga Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,7 kg C Bombarda+Fluga Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,9 kg C Bombarda+Fluga Christer Olsson Söderala
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,3 kg C Sänke+Fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Janne Söderström Ljusne
Öring 1,2 kg C Drag Billen ?
Öring 1,3 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne
okt 14, 2020 | Fångst 13/10
Öring 2,9 kg C-sektion Flugspö Lennart Jonsson Viksjöfors
Öring 1,8 kg C Flugspö Lennart Jonsson Viksjöfors
Öring 2,9 kg C Bombarda Fredrik Östling Ljusne
Öring 3,2 kg C Flugspö Jerzy Urban Bollnäs
Öring 1,2 kg C Flugspö Jerzy Urban Bollnäs
Öring 1,2 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,7 kg C Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,1 kg C Drag Erik Nyman Olsvik
Öring 2,4 kg C Drag Erik Nyman Olsvik
Öring 1,5 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,3 kg C Sänke+Fluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,2 kg C Sänke+Fluga Jonny Eriksson Bollnäs
okt 13, 2020 | Fångst 12/10
Lax 1,9 kg c-sektion Drag Viktor Thor Hudiksvall
Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,2 kg c-sektion Drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,8 kg c-sektion Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
Öring 1,6 kg c-sektion Spinnfluga Leif Qvarnström Ljusne
okt 12, 2020 | Fångster 9-11/10
9/10 Öring 1,2 kg c-sektion M Saarela
9/10 Öring 2,5 kg c-sektion(båt zon) Drag Per Baumeister Söderhamn
9/10 Öring 1,3 kg c-sektion Drag Alf Olsson
9/10 Lax5,8 kg c-sektion Drag Alf Olsson
9/10 Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
9/10 Öring 3,3 kg c-sektion Flugspö Henrik Knapp Gävle
9/10 Öring 2,3 kg c-sektion Flugspö Henrik Knapp Gävle
9/10 Öring 1,0 kg c-sektion Flugspö Henrik Knapp Gävle Återutsatt
9/10 Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
10/10 Öring 2,3 kg c-sektion Bombarda Peter Sedvall Söderhamn
10/10 Öring 2,6 kg c-sektion Bombarda Kenth Hallberg
10/10 Öring 2,3 kg c-sektion Bombarda Kenth Hallberg
10/10 Öring 1,7 kg c-sektion Spinnfluga Peter Fröjd Järvsö
10/10 Öring 1,7 kg c-sektion Spinnfluga Peter Fröjd Järvsö
10/10 Öring 3,6 kg c-sektion Spinnfluga Peter Fröjd Järvsö
10/10 Öring 1,3 kg c-sektion Spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
10/10 Öring 1,0 kg c-sektion Bombarda Marcus Grip Ljusne
10/10 Öring 2,0 kg c-sektion Bombarda Pär Skogberg
10/10 Öring 1,1 kg c-sektion Drag Kent Tillander Söderhamn Återutsatt
10/10 Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
11/10 Öring 2,0 kg B-sektion Drag Tommy Andersson Söderhamn
11/10 Öring 2,2 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
11/10 Öring 1,5 kg c-sektion Bombarda Leif Qvarnström Ljusne
11/10 Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Leif Qvarnström Ljusne

 
okt 9, 2020 | Fångst 8_10
Öring 1,0 kg c-sektion bombarda K Munter
Öring 1,1 kg c-sektion bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,1 kg c-sektion Drag Tommy Andersson Söderhamn
Öring 1,85 kg c-sektion Drag Alf Olsson
Lax ca 8 kg c-sektion spinn fluga Micke Lind Bollnäs Återutsatt 
okt 8, 2020 | Fångst 7/10
Inga fångster att rapportera 
okt 7, 2020 | Fångst 6/10
Lax 2,1 kg c-sektion Drag Viktor Thor Hudiksvall
okt 6, 2020 | Fångst 5/10
Öring 1,0 kg c-sektion Flugspö Marcus Ekström Knutby
Öring 2,6 kg c-sektion Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 3,5 kg c-sektion Flugspö Andreas Sten Ljusne( Återutsatt)
okt 5, 2020 | Fångster 3-4/10
3/10 Öring 2,7 kg c-sektion Flugspö Stefan Furubom Ljusne
3/10 Öring 2,5 kg c-sektion Drag Rainer Arkeland
3/10 Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
3/10 Lax 2,3 kg c-sektion Flugspö Stefan Furubom Ljusne
3/10 Öring 1,5 kg c-sektion Drag Mika Uikkanen
3/10 Öring 2,9 kg c-sektion Drag Mika Uikkanen
4/10 Öring 1,0 kg c-sektion Bombarda Malte Allanson (10 år)
4/10 Öring 1,8 kg c-sektion Bombarda Karl Gustav Olsson Söderhamn
okt 3, 2020 | Fångst 2/10
Öring 1,4 kg c-sektion Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 2,9 kg c-sektion Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 1,5 kg c-sektion Bombarda Peter Nilsson Östansjö
Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,9 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Lax 4,0 kg c-sektion Drag Per Kax
Öring 2,6 kg c-sektion Bombarda Onni Kaprali Sandarne

okt 2, 2020 | Fångst 1/10
Öring 1,1 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 2,8 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,4 kg c-sektion Bombarda Onni Kaprali Sandarne
Öring 2,0 kg c-sektion Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
Lax ca 9,0 kg c-sektion Bombarda Återutsatt Bosse Pettersson Söderhamn
okt 1, 2020 | fÅNGST 30/9
Öring 2,8 kg c-sektion Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 2,8 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 3,0 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 2,9 kg c-sektion Drag Erik Nyman Njutånger
Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 3,0 kg c-sektion Bombarda Karl Gustav Olsson Söderhamn
sep 30, 2020 | Fångst 29/9
Lax 1,95 kg c-sektion Bombarda Tommy Gustavsson Ljusne
Lax 4-5 kg c-sektion Flugspö Återutsatt Emil Westlund Ljusne
sep 29, 2020 | Fångst 28/9
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
Lax 1,9 kg c-sektion Drag Mats Lindholm Norrsundet
Öring 1,3 kg c-sektion Drag Mats Lindholm Norrsundet
Öring 2,5 kg c-sektion Bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 2,5 kg c-sektion Bombarda K G Olsson Söderhamn
Öring 2,7 kg c-sektion Bombarda K G Olsson Söderhamn
Öring 2,4 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,5 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,4 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,5 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,6 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
sep 28, 2020 | Fångster 25-27/9
25/9 Öring 1,7 kg c-sektion Bombarda Tauon Siltala Sandarne
25/9 Öring 1,7 kg c-sektion Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
25/9 Öring 1,0 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
25/9 Lax 4,7 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
26/9 Öring 1,9 kg c-sektion Bombarda Kenth Hallberg Ljusne
26/9 Öring 2,9 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
27/9 Lax 6,2 kg c-sektion drag Mikael T ?
27/9 Öring 1,1 kg c-sektion Bombarda Peter Nilsson Östansjö
27/9 Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Karl Gustav Olsson Söderhamn
27/9 Öring 1,4 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
27/9 Öring 3,0 kg c-sektion Bombarda Stefan Strandkvist Hudiksvall
27/9 Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda Stefan Strandkvist Hudiksvall
27/9 Lax 1,5 kg c-sektion Fluga Marcus Ekström Knutby 

sep 25, 2020 | Fångst 24/9
Öring 2,5 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 2,4 kg c-sektion bombarda Anders Åkerlund
Lax 5,0 kg c-sektion bombarda Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,8 kg c-sektion bombarda Willi Fröhler Ljusne 
sep 24, 2020 | Fångst 23/9
Öring 2,5 kg c-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 3,9 kg C-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala (Guldöring)
Lax 2,6 kg c-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 2,7 kg c-sektion Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,6 kg c-sektion Bombarda Tauno Siltala Sandarne
Öring 1,3 kg c-sektion Bombarda Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 3,3 kg c-sektion Bombarda Ingvar Wååg Ljusne
sep 23, 2020 | Fångst 22/9
Öring 1,3 kg c-sektion bombarda+fluga Roland Östlund Hudiksvall
Öring 1,5 kg c-sektion drag Tommy Andersson Söderhamn
Öring 1,2 kg c-sektion spinnfluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 4,630 kg c-sektion bombarda+fluga Peter Fröjd
sep 22, 2020 | Fångst 21/9
Öring 2,6 kg c-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 2,7 kg c-sektion Bombarda+fluga Karl-Gustav Olsson Söderhamn
Öring 4,295 kg c-sektion Bombarda+fluga Karl-Gustav Olsson Söderhamn(Guldöring)
sep 21, 2020 | Fångster 18-20/9
18/9 Öring 2,7 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
18/9 Öring 1,4 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
18/9 Öring 2,8 kg c-sektion bombarda Peter Fröjd Arbrå
18/9 Öring 1,0 kg c-sektion bombarda Willi Fröhler Ljusne
19/9 Öring 1,2 kg c-sektion bombarda Anders Kjellin Söderhamn
19/9 Öring 1,6 kg c-sektion bombarda Tauno Siltala Sandarne
20/9 Öring 4,2 kg c-sektion bombarda Kenth Hallberg Ljusne(Guldöring blank)
20/9 Lax    1,5 kg c-sektion Drag        Mats Svedlund
20/9 Lax    1,6 kg c-sektion Drag        Mats Lindholm
20/9 Lax    1,8 kg c-sektion Drag        Mats Lindholm
20/9 Öring 1,1 kg c-sektion Drag        Bo Petersson  Söderhamn
20/9 Lax    1,9 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
20/9 Lax    2,0 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
20/9 Lax    5,3 kg c-sektion Bombarda Peter Fröjd Järvsö
19/9 Öring 2,3 kg c-sektion Drag         Fleming Sandell
20/9 Öring 2,0 kg Notholmen Drag      Jörgen Westerlund
sep 18, 2020 | Fångst 17/9
Öring 2,5 kg c-sektion Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,5 kg c-sektion Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Öring 3,5 kg c-sektion Flugspö Sten Hansson Gävle
Öring 1,2 kg c-sektion Flugspö Sten Hansson  Gävle Återutsatt
Öring 2,3 kg c-sektion Flugspö Lars Ramström Järbo
Öring 1,2 kg c-sektion Bombarda+fluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,4 kg c-sektion Bombarda+fluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,8 kg c-sektion Bombarda+fluga Peter Fröjd Järvsö
Öring 1,0 kg c-sektion Bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
Öring 1,6 kg c-sektion Bombarda+fluga Leif Qvarnström Ljusne
sep 16, 2020 | Fångst 15-16/9
15/9 Lax 5,5 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström Knutby
16/9 Öring 2,2 kg c-sektion Bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
16/9 Öring 2,2 kg c-sektion Bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
16/9 Öring 1,6 kg c-sektion Bombarda Onni Kaprali Sandarne
16/9 Öring 1,0 kg c-sektion Bombarda Willi Fröhler Ljusne
16/9 Lax 1,4 kg c-sektion bombarda    Willi Fröhler Ljusne
16/9 Öring 1,3 kg c-sektion bombarda Leif Qvarnström Ljusne
sep 16, 2020 | Fångst 14-15/9
14/9 Lax 1,1 kg c-sektion flugspö Marcus Ekström
14/9 Lax 3,2 kg c-sektion flugspö Marcus Ekström
15/9 Öring 1,4 kg c-sektion bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
15/9 Öring 2,8 kg c-sektion bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
15/9 Regnbåge 3,2 kg c-sektion Drag Claes Göran Bruun
15/9 Öring 2,7 kg c-sektion bombarda Christian Persson Ockelbo
15/9 Öring 1,2 kg c-sektion bombarda A Benovente Ockelbo
15/9 Öring 1,3 kg c-sektion bombarda Peter Fröjd Arbrå
15/9 Lax 2,2 kg c-sektion bombarda Peter Fröjd Järvsö
15/9 Öring 2,2 kg c-sektion flugspö Sten Hansson Gävle
15/9 Öring 2,4 kg c-sektion bombarda Kenth Hallberg Ljusne
15/9 Lax 3,4 kg c-sektion bombarda Willi Fröhler Ljusne
15/9 Öring 1,0 kg c-sektion bombarda Willi Fröhler Ljusne
15/9 Öring 1,8 kg c-sektion bombarda Leif Qvarnström Ljusne
sep 15, 2020 | Fångst 14/9
Öring 1,35 kg c-sektion bombarda+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
Öring 1,8 kg  c-sektion bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax    2,2 kg c-sektion bombarda+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
Lax   1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 2,5 kg c-sektion bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Kent Tillander Söderhamn
sep 14, 2020 | Fångster 11-13/9
11/9 Öring 1,85 kg c-sektion bombarda+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
11/9 Öring 3,92 kg (3:a guldöringen)c-sektion bomb+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
11/9 Öring 2,2 kg c-sektion Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
11/9 Öring 2,8 kg c-sektion bombarda+fluga Crister Olsson Söderala
11/9 Öring 1,1 kg c-sektion bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
11/9 Öring 1,3 kg c-sektion bombarda+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
12/9 Öring 1,6 kg c-sektion drag Mats Svedlund
13/9 Öring 1,3 kg c-sektion bombardsa+fluga Willi Fröhler Ljusne
sep 11, 2020 | Fångst 10/9
Öring 2,1 kg bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 2,2 kg bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
Öring 2,3 kg bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
sep 10, 2020 | Fångst 9/9
Öring 2,5 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
sep 9, 2020 | Fångster 8/9
Öring 2,6 kg c-sektion bombarda+fluga Willi Fröhler Ljusne
sep 7, 2020 | Fångster 4/9-6/9
4/9 Öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
4/9 Lax 5,7 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström
5/9 Öring 3,0 kg b-sektion drag Jakob Andersson Knutby
5/9 Lax 6,6 kg Notholmen Flugspö Marcus Ekström
6/9 Öring 2,7 kg c-sektion bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
6/9 Öring 2,1 kg c-sektion bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
6/9 Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
sep 4, 2020 | Fångst 2-3/9
2/9 Lax 3,0 kg Flugspö Notholmen Michael Karlsson
2/8 Öring 1,6 kg bombarda+fluga c-sektionen Karl-Gustav Olsson Söderhamn
sep 2, 2020 | Fångst 1/9
Lax 8,5 kg Flugspö Notholmen Bo Pettersson Söderhamn
sep 1, 2020 | Fångster 31/8
Lax 1,4 kg flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax 4,0 kg flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax 6,0 kg flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
Lax 6,4 kg flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
Lax 9,2 kg flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
aug 31, 2020 | Fångster 28/8-30/8
29/8 Lax 2,3 kg Flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
29/8 Lax 6,0 kg Flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
29/8 Lax 7,2 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
29/8 Lax 6,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 28, 2020 | Fångst 27/8
Inga fångster att rapportera
aug 27, 2020 | Fångst 26/8
Lax 7,0 kg spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 26, 2020 | Fångst 25/8
Inga fångster att rapportera
aug 25, 2020 | Fångst 22-24/8
Inga fångster att rapportera
aug 22, 2020 | Fångst 21/8
Inga fångster att rapportera
aug 21, 2020 | Fångst 19/8
Lax 6,2 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
Lax 6,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 20, 2020 | Fångster 17-19/8
17/8 Lax 2,0 kg Flugspö Notholmen Kjell Hult Kilafors
18/8 Lax 2,5 kg Flugspö Notholmen Peter Fröjd Järvsö
18/8 Öring 4,0 kg Flugspö Notholmen Klas Kinell Sandviken
18/8 Lax 6,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 18, 2020 | Fångst 17/8
Lax 5,5 kg Flugspö Notholmen Peter Fröjd Järvsö
aug 14, 2020 | Fångst 13/8
Lax 6,0 kg Flugspö Notholmen Kenth Hallberg Ljusne
Lax 8,8 kg Filgspö Notholmen Kenth Hallberg Ljusne
Lax 4,6 kg Flugspö Notholmen Ingvar Wååg Ljusne
Lax 10,4 kg Flugspö Notholmen Lars Ramström Järbo
Lax 2,4 kg Flugspö Notholmen Niklas Persson Ljusne
Lax 6,0 kg Flugspö Notholmen Peter Fröjd Järvsö
Lax 6,0 kg Flugspö Notholmen Klas Kinell Sandviken
Lax 8,1 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax 7,4 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
aug 13, 2020 | Fångst 12/8
Lax 5,5 kg Spinnfluga notholmen Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax 7,1 kg Spinnfluga notholmen Erik Nyman
Lax 6,8 kg Spinnfluga notholmen Håkan Woxström Norrala
Öring 3,4 kg Flugspö notholmen Peter Fröjd Arbrå
aug 12, 2020 | Fångst 11/8
Lax 8,1 kg Flugspö Notholmen Henrik Knapp Gävle
Lax 5,9 kg Flugspö Notholmen Henrik Knapp Gävle
Lax 3,0 kg Flugspö Notholmen Henrik Knapp Gävle
Lax 7,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
Öring 2,1 kg Drag b-sektion Fredrik Hedlund
aug 11, 2020 | Fångst 10/8
Lax 7,3 kg Spinnfluga Notholmen Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax 5,2 kg Spinnfluga Notholmen Krister Jakobsson Edsbyn
Lax 7,8 kg Spinnfluga Notholmen Krister Jakobsson Edsbyn
aug 10, 2020 | Fångster 7/8-9/8
7/8 Lax 7,8 kg Flugspö Fredrik Östling Ljusne
8/8 Lax 6,9 kg Spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
8/8 Lax 7,3 kg Spinnfluga Kent Tillander Söderhamn
8/8 Lax 6,4 kg Flugspö Anders Karlsson Norrala
aug 7, 2020 | Fångst 6/8
Lax 9,0 kg Sinnfluga Notholmen Micke Lind Bollnäs
Lax 3,0 kg Flugspö Notholmen Fredrik Östling Ljusne
Lax 6,2 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 6, 2020 | Fångster 5/8
Inga fångster att rapportera(låg vattenföring)
aug 5, 2020 | Fångst 4/8
Lax 12,2 kg Spinnfluga Notholmen Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax  5,7 kg Spinnfluga Notholmen Stefan Olsson Bollnäs
Lax 5,3 kg Spinnfluga Notholmen Stefan Olsson Bollnäs
Lax 2,5 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax ca 14 kg Fluga Notholmen Återutsatt Magnus Johansson Bollnäs
Lax 5,0 kg Flugspö Notholmen Magnus Flink Söderhamn
Lax 6,4 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax 6,4 kg Flugspö Notholmen Lars Ramström Järbo
aug 4, 2020 | Fångst 3/8
Lax 7,5 kg Notholmen Flugspö Rodny Wallin Bollnäs
Lax 5,3 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 9,9 kg Notholmen Flugspö Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 7,6 kg Notholmen Flugspö Andreas Sten Ljusne
aug 3, 2020 | Fångst 31/7-2/8
31/7 Lax 6,5 kg Flugspö Norra sidan Anders Johansson
31/7 Lax 2,5 kg Flugspö Norra sidan Anders Johansson
31/7 Lax 4,0 kg Flugspö Notholmen Anton Söderqvist
31/7 Lax 5,9 kg Flugspö Notholmen Anton Söderqvist
1/8   Lax 5,4 kg Bombarda+fluga Norra sidan Willi Fröhler Ljusne
jul 31, 2020 | Fångster 30/7
Inga fångster att rapportera
jul 30, 2020 | Fångst 29/7
Inga fångster att rapportera
jul 29, 2020 | Fångst 28/7
Lax 5,9 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 4,5 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 6,5 kg Notholmen Spinnfluga Micke Lind Bollnäs
Lax 7,0 kg Notholmen Spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 9,0 kg Notholmen Spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 7,7 kg Notholmen Spinnfluga Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 9,0 kg Notholmen Spinnfluga Stefan Strandkvist Hudiksvall
jul 28, 2020 | Fångst 27/7
Öring 4,6 kg flugspö c-sektion (norra sidan) Anders Johansson
Lax 2,5 kg flugspö Notholmen Ingvar Wååg Ljusne
Lax 11,8 kg spinnfluga Notholmen Krister Jakobsson Edsbyn
Lax 6,4 kg spinnfluga Notholmen Håkan Woxström Norrala
Lax 9,7 kg spinnfluga  Kent Tillander Söderhamn
jul 27, 2020 | Fångster 24/7-26/7
24/7 Lax 7,9 Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
25/7 Öring 1,9 kg c-sektion spinn Karl-Gustav Olsson Söderhamn
25/7 Öring 3,7 kg c-sektion spinn Karl-Gustav Olsson Söderhamn
25/7 Öring 2,2 kg c-sektion spinn Andrej ?
25/7 Öring 1,9 kg c-sektion spinn Andrej
25/7 Öring 1,0 kg c-sektion spinn Andrej
25/7 Lax 5,0 kg c-sektion bombarda Kenth Hallberg Ljusne
25/7 Öring 2,0 kg c-sektion bombarda Ingvar Wååg Ljusne
jul 24, 2020 | Fångst 23/7
Öring 3,7 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 2,9 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 2,2 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karlk Gustav Olsson
Öring 2,5 kg Flugspö c-sektion Mats Alftbo Alfta
Öring 2,4 kg spinn b-sektion Jan Danielsson
Öring 3,4 kg spinn b-sektion Tim Danielsson
jul 23, 2020 | Fångst 22/7
Lax 8,5 kg Notholmen Flugspö Igor Durakovoc Gävle
Öring 1,9 kg c-sektion norra sidan bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jul 22, 2020 | Fångst 20-21/7
21/7 Öring 5,7 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
21/7 Lax 6,7 kg Notholmen Spinnfluga Erik Nyman
21/7 Lax 14,8 kg Godes Norra sidan Flugspö Anders Bergqvist Alfta
21/7 Lax 3,6 kg flugspö Notholmen Ingvar Wååg Ljusne
21/7 Lax 6,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
21/7 Lax 7,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
21/7 Lax 8,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
jul 20, 2020 | Fångster 16/7-19/7
16/7 Lax 12,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
16/7 Lax 11,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
17/7 Öring 4,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
18(7 Lax 15,9 kg Notholmen flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jul 17, 2020 | Fångster 14-16/7
14/7 3 st laxar 7 kg, 8.0 kg, 8,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
15/7 Lax 12 kg Notholmen spinnfluga  Marangos Hudiksvall
15/7 Lax 6,0 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
15/7 Lax 7,0 kg Notholmen spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
15/7 Lax 6,9 kg Notholmen Flugspö Sven Magnusson Uppsala
15/7 Lax 12.9 kg Notholmen spinnfluga Kent Tillander Söderhamn
15/7 Lax 10,0 kg Notholmen Flugspö Lars Ramström Järbo
16/7 Lax 12,8 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
16/7 Öring 2,4 kg c-sektion spinn Sixten Larsson(10 år) 
jul 15, 2020 | Fångster 14/7
Inga fångster att rapportera
jul 14, 2020 | Fångster 13/7
Lax 3,8 kg Notholmen flugspö Andreas Sten Ljusne
Öring 4,2 kg Notholmen flugspö Andreas Sten Ljusne
Lax 11,7 kg Notholmen flugspö Mathias Sunefjord
jul 13, 2020 | Fångster 9/7-12/7
9/7 Öring 3,1 kg c-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
12/7 Öring 2,8 kg c-sektion Bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
12/7 Öring 3,0 kg c-sektion Bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jul 9, 2020 | Fångster 7-8/7
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda Karl-Gustav Olsson Söderhamn
Lax   7,2 kg Notholmen spinnfluga Hans Löf Bollnäs
Öring 4,5 kg Notholmen spinnfluga Christer Jakobsson Edsbyn
Öring 1,5 kg Notholmen spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax   8,7 kg Notholmen spinnfluga  Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 2,5 kg c-sektion   bombarda  Karl-Gustav Olsson Söderhamn
Lax   10,7 kg Notholmen spinnfluga Fredrik Östling Ljusne
jul 7, 2020 | Fångster 2/7-6/7
2/7 Lax 5,5 kg c-sektion Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
3/7 Lax 5,7 kg c-sektion flugspö Ingvar Wååg Ljusne
4/7 Öring 1,5 kg c-sektion spinn Karl Gustav Ölsson Söderhamn
4/7 Öring 1,7 kg c-sektion spinn Karl Gustav Ölsson Söderhamn
5/7 Öring 1,4 kg c-sektion spinn Karl Gustav Olsson Söderhamn
5/7 Öring 1,6 kg c-sektion spinn Karl Gustav Olsson Söderhamn
6/7 Öring 3,7 kg c-sektion spinn Ingvar Wååg Ljusne
6/7 Öring 1,3 kg c-sektion spinn Kenth Hallberg Ljusne

jul 2, 2020 | Fångst 2/6
Öring 1,2 kg b-sektion drag Kjell Peterson Ljusne
Oring 1,3 kg b-sektion drag Kjell Peterson Ljusne
jul 1, 2020 | Fångst 30/6
Inga fångster att rapportera
jun 30, 2020 | Fångst 29/6
Lax 8,2 kg Notholmen Spinn Erik Nyman
Lax 6,5 kg Notholmen Fluga Kenth Hallberg Ljusne
jun 29, 2020 | Fångst 25/6-28/6
Inga fångster att rapportera
jun 25, 2020 | Fångst 21/6-24/6
23/6 Lax 4,5 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jun 22, 2020 | Fångst 18/6-21/6
18/6 öring 1,2 kg c-sektion spinn Ingvar Wååg Ljusne
21/6 öring 1,6 kg c-sektion spinn Janne Goode Ljusne
jun 17, 2020 | Fångst 16/6
16/6 Lax 10,2 c-sektion Flugspö Sven Magnusson Uppsala
jun 16, 2020 | Fångst 15/6
Inga fångster att rapportera
jun 15, 2020 | Fångster 12-14/6
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Stefan Hammar
13/6 Öring 1,4 kg c-sektion spinn Stefan Hammar
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Patrik Nilsson
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Patrik Nilsson
13/6 Lax   6,7 kg  c-sektion spinnfluga  Kenth Hallberg Ljusne
14/6 Öring 6,5 kg c-sektion Flugspö   Ingvar Wååg Ljusne
14/6 Lax  8,2 kg  c-sektion Flugspö Fredrik Östling Ljusne


jun 12, 2020 | Fångst 11/6
Ingen fångst att rapportera
jun 11, 2020 | Fångst 10/6
Inga fångster att rapportera
jun 10, 2020 | Fångst 9/6
Lax 16,1 kg c-sektion spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jun 9, 2020 | Fångst 8/6
Lax 13,2 kg c-sektion spinnfluga Krister Jakobsson
jun 8, 2020 | Fångst 5/6-7/6
5/6 Öring 1,2 kg b-sektion spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
5/6 Öring 1,5 kg b-sektion spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
5/6 Öring 1,3 kg c-sektion spinnfluga        Ingvar Wååg Ljusne
6/6 Öring 1,4 kg c-sektion drag          Patrik Allansson
6/6 Öring 1,4 kg c-sektion bombarda+fluga Crister Olsson Söderala
jun 5, 2020 | Fångst 4/6
jun 5, 2020 | Fångst 4/6
Öring 1,1 kg c-sektion drag Henric Hansson Gävle
Öring 1,2 kg b-sektion drag Henric Hansson Gävle
Öring 1,2 kg b-sektion drag Kjell Petersson Ljusne
jun 4, 2020 | Fångst 3
Öring 1,5 kg b-sektion Drag Kent Tillander Söderhamn
jun 3, 2020 | Fångster 2/6
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
jun 2, 2020 | Fångst 1/6
Öring 1,4 kg b-sektion drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Crister Olsson Söderhamn
jun 1, 2020 | Fångster 29/5-31/5
Öring 1,8 kg b-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 1,4 kg c-sektion bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 1,7 kg c-sektion drag S Hammar
maj 29, 2020 | Fångst 28/5
Öring 1,4 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
maj 28, 2020 | Fångst 27/5
Inga fångster att rapportera
maj 27, 2020 | Fångst 26/5
Inga fångster att rapportera
maj 26, 2020 | Fångster 25/5
Inga fångster att rapportera
maj 25, 2020 | Fångst 22/5-24/5
22/5 Oring 1,2 kg c-sektion drag Bo Pettersson Söderhamn
maj 22, 2020 | Fångster 20-21/5
Inga fångster att rapportera
maj 20, 2020 | Fångst 19/5
Ingen fångst att rapportera
maj 19, 2020 | Fångst 18/5
Inga fångster att rapportera
maj 18, 2020 | Fångster 15/5-17/5
17/5 Öring 2,2 kg b-sektion drag Christer Olsson Söderala
maj 15, 2020 | Fångst 14/5
Inga fångster att rapportera
maj 14, 2020 | Fångst 13/5
Inga fångster att rapportera
maj 13, 2020 | Fångster 12/5
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 1,25 kg c-sektion drag                Tommy Gustavsson  Ljusne
Öring 1,4 kg  c-sektion  drag                Christer Olsson      Söderala
maj 12, 2020 | Fångst 11/5
Ingen fångst att rapportera
maj 11, 2020 | Fångster 8/5-10/5
8/5 Öring 1,5 kg b-sektion Flugspö  Christian Nyman  Söderhamn
8/5 Öring 2,2 kg c-sektion Drag       Bo Pettersson      Söderhamn
9/5 Öring 2,0 kg b-sektion               Rainer Arkeland         ?
9/5 Öring 2,5 kg b-sektion               Rainer Arkeland         ?
maj 7, 2020 | Fångster 5-6/5
6/5 Öring 3,6kg C-sektionen bombarda å fluga Conny Larsson Söderhamn
6/5 Öring 1,4kg C-sektionen bombarda å fluga Janne Söderström Ljusne
maj 5, 2020 | Fångster 4/5
Inga fångster att rapportera
maj 4, 2020 | Fångster 30/4-3/5
1/5 öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Conny Larsson Söderhamn
1/5 Öring 1,4 kg c-sektion Flugspö              Rolf Westelius Ljusne
2/5 Öring 1,7 kg c-sektion Flugspö             Kenth Hallberg Ljusne
3/5 Öring 2,8 kg c-sektion Flugspö              Jerzy Urban    Bollnäs
apr 30, 2020 | Fångst 29/4
Öring 2,3 kg c-sektion flugspö Lars Ramström Järbo
apr 29, 2020 | Fångst 28/4
Öring 2,4 kg c-sektion drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,4 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
apr 28, 2020 | Fångst 27/4
Öring 1,4 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 1,6 kg b-sektion Spinnfluga Janne Söderström Ljusne

apr 27, 2020 | Fångster 24-26/4
Öring 3,5kg B-sektionen Vilgot Nyman drag,
Öring 1,2kg C-sektionen Peter Sedvall bombarda
Öring 1,4kg C-sektionen Peter Sedvall bombarda
Lax 1,8kg C-sektionen Tommy Gustavsson bombarda
apr 24, 2020 | Fångst 23/4
Oring 2,6 kg b-sektion drag Fredrik Wengelin Gävle
apr 23, 2020 | Fångst 22/4
22/4 Öring 2,4 kg b-sektion drag Thomas Ingren
Läs mer
apr 22, 2020 | Fångst 21/4
Inga fångster att rapportera
apr 21, 2020 | Fångst 20/4
Inga fångster att rapportera
apr 20, 2020 | Fångster 17/4-19/4
17/4 Öring 1,3 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
17/4 Öring 1,1 kg c-sektion drag Stefan Sahlin
17/4 Öring 1,8 kg c-sektion drag Tomas Bengtsson Trönö
19/4 Öring 3,8 kg b-sektion spinnare Johan Persson
apr 17, 2020 | Fångstrapport 16/4
Inga fångster att rapportera 16/4
apr 16, 2020 | Fångster 15/4
Öring 1,2kg C-sektionen fluga Jerzy Urban
apr 15, 2020 | Fångster 14/4
Öring 2,8kg C-sektionen drag Jan Goode Ljusne
apr 14, 2020 | Fångster 9/4-13/4
9/4 öring 2,1 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
9/4 öring 2,7 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
9/4 öring 3,1 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
9/4 öring 1,9 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
9/4 öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
10/4 öring 1,3 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
10/4 öring 1,5 kg c-sektion drag                   ?                          ?
11/4 öring 3,4 kg c-sektion flugspö             Kenth Hallberg Ljusne
11/4 öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
Läs mer
apr 9, 2020 | Fångstrapport 8/4
8/4 Inga fångster att rapportera
apr 8, 2020 | Fångst 7/4
Öring 1,3 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
apr 7, 2020 | Fångster 6/4
Öring 1,1kg C-sekton bombarda Kent Hallberg Ljusne
Öring 2,7kg C-sektionen bombarda Peter Sedwall Söderhamn
Regnbåge 2,3kg C-sektionen bombarda Peter Sedwall Söderhamn
Öring 1,2kg C-sektionen drag Henrik Hansson Gävle
Öring 2,2kg B-sektionen drag Henrik Hansson Gävle
apr 6, 2020 | Fångster 3/4-5/4
3/4 Öring 3,1 kg c-sektion bombarda Conny Larsson Söderhamn
4/4 Öring 3,4 kg c-sektion bombarda Conny Larsson Söderhamn
apr 3, 2020 | Fångster 1-2/4
Inga fångster att rapportera
apr 1, 2020 | Fångst 31/3
31/3 öring 1,2 kg c-sektion fluga Fångstman Ingvar Wååg Ljusne
mar 31, 2020 | Fångst 30/3
30/3 Öring 2,1 kg b-sektion Drag. Christer Olsson Söderala
30/3 Öring 1,4 kg b-sektion sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
30/3 Öring 2,6 kg b-sektion sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
mar 30, 2020 | Fångstrapport 27/3-29/3
Inga fångster att rapportera
mar 27, 2020 | Fångster 26/3
Inga fångster att rapportera
mar 26, 2020 | Fångst 25/3
25/3 Öring 2,5 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne
25/3 Öring 2,6 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne
mar 24, 2020 | Fångster 23-24/3
23/3 Öring 1,5kg C-sektionen bombarda. Tommy Gustafsson Ljusne
mar 23, 2020 | Fångster 20-22/3
20/3 Öring 1,8kg c-sektionen flugspö. Kent Hallberg Ljusne
22/3 Öring 1,5kg B sektionen spinnfluga. L-G Bergren Ljusne
mar 20, 2020 | Fångster 18/3-19/3
19/3 Öring-2,1kg-c-sektion-bomb-Fångstman Christer Olsson,-Söderala.
19/3 Öring-1,8kg-c-sektionen-drag-Fångstman-Magnus-Flink-Söderhamn.


mar 18, 2020 | Fångst 12/3-17/3
17/3 Första öringen på c-sektionen för i år
Öring 1,7 kg-drag-kanalen Karl-Gustav Olsson Söderhamn
mar 12, 2020 | Fångster 10-12/3
Inga fångster att rapportera
mar 10, 2020 | Fångster 9/3
9/3-öring-2,1 kg-drag-b-sektion-Karl Gustav Olsson-Söderhamn
mar 9, 2020 | Fångster 6/3-8/3
6/3-öring-1,7 kg-drag-b-sektion-Magnus Flink-Söderhamn
6/3-öring-1,7 kg-drag-b-sektion-Magnus Flink-Söderhamn
mar 5, 2020 | Fångster 24/2-5/3
Inga fångster att rapportera 24/2-5/3
feb 25, 2020 | Fångst 24/2
24/2 öring - 1,3 kg- drag- b-sektion - Janne Goode - Ljusne - återutsatt
feb 24, 2020 | Fångster 21-23/2
21/2 öring-2,4 kg-drag-b-sektion-Janne Goode -Ljusne
23/2 öring 2,1 kg-drag-b-sektion-Tommy Andersson-Söderhamn
23/2 öring 1,4 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne -Återutsatt
23/2 öring 1,6 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne
23/2 öring 1,9 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne
23/2 öring-2,9 kg-drag-bsektion-Janne Goode-Ljusne
feb 18, 2020 | Fångster 11-17/2
12/2  Öring 1,7 kg - b-sektion - drag - Janne Goode - Söderhamn
feb 11, 2020 | Fångster 7-10/2
7/2  Öring 1,9 kg - b-sektion - drag - Tauno Siltala - Sandarne
8/2  Öring 1,9 kg - b-sektion - drag - Andreas Sten - Ljusne
10/2 Öring 1,3 kg - b-sektion - drag - Andreas Sten - Ljusne
10/2 Öring 1,9 kg - b-sektion - bombarda - Bosse Pettersson - Söderhamn
feb 7, 2020 | Fångst 6/2
6/2 öring 2,0 kg - b-sektion-drag -  Christer Olsson Söderala 
feb 6, 2020 | Fångst 5/2
5/2  öring 1,6 kg - b-sektion  - drag - Janne Goode  - Ljusne
feb 3, 2020 | Fångster 31/1-02/2
31/1  Öring 2,7 kg - b-sektion - drag - Christer Olsson - Söderala
31/1  Öring 4,2 kg - b-sektion - drag - Christer Olsson - Söderala
1/2   Öring  1,5 kg - b-sektion- åter - Lars Göran Berggren - Ljusne
2/2  Öring   3,4 kg - b-sektion  drag - Janne Goode - Ljusne
jan 27, 2020 | Fångster 24-26/1
5 st öringar fångade, alla på b-sektion. Janne Goode Ljusne kanonöring 4,49 kg på drag, Conny Larsson Söderhamn 3,2 kg+1st 2,0 kg c/r spin, Thomas Bengtsson Trönö 2,3 kg sänke+fluga, Thomas Thyr Söderhamn 2,3 kg sänke+snurra.
jan 21, 2020 | Fångst 20/1 2020
1 st öring 2,4 kg fångad 20/1 på b-sektion av Lars Göran Berggren Ljusne på spinn
okt 11, 2019 |
Fångster 10/10:1 st lax 5,9 kg  flugspö4 st öringar  största 1,8 kg  övriga 1,3-1,5 kg
okt 8, 2019 | Fångst 7/10
1 st lax 1,3 kg flugspö    Lennart Jonsson   Flugspö5 st öringar  medelvikt: 1,7 kg största 2,4 kg fångstman Fred Lundgren bombarda+fluga
okt 4, 2019 | Fångst 3/10
 4 st laxar mellan 1,5-2,0 kg2 st Öringar 1,4+2,7 kg blanka
sep 24, 2019 | Fisketävling Söndag 20/10
Söndag 20/10 anordnar vi årliga tävlingen "Ljusneforsnappet"nedströms Ljusnefors kraftverk. Tävlingstid 9,00-14,00. Samling 8.00 vid klubbstugan. Korv och kaffe/dricka finns att köpa. Avgift 160:- Fina priser samt lotteri. Välkomna!!!  Förutom tävlingen är älven avlyst för allt fiske mellan 6,00-14,00.   Lsfk
maj 24, 2019 | Ny hemsida
Nu är vår nya hemsida klar. Vi startar så här och kommer att bygga vidare eftersom. Tillsvidare kommer gamla sidan vara uppe parallellt med fångstrapporter, vattenföring mm. Hör av er om åsikter och vad som kan göras för att sidan skall bli så bra som möjligt.
maj 10, 2019 | Fångst
Igår torsdag fångades det två st öringar på fluga, C/R. Fångstman Mats Alfbo.
maj 9, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar, Janne Söderström Ljusne tog en på 1,4 kg på drag och Tommy Gustavsson Ljusne fick en på 1,2 kg också på drag.
maj 8, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
maj 7, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring, vikt 1,2 kg, fångstman Tommy Olsson Ljusne på spinn.
maj 7, 2019 | Fångst
Fel namn, fångstman Tommy Gustavsson Ljusne.
maj 6, 2019 | Fångst
Från Fredag 3/5- Söndag 5/5 har det fångats 3 st öringar. Största fick Andreas Sten Ljusne på flugspö, vikt 2,4 kg. Övriga öringar 1,3+1,6 kg.
maj 3, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 3 st öringar. 2 st togs av Karl-Gustav Olsson Söderala 2,4+2,0 kg på spinn. Kenth Hallberg Ljusne fångade en på fluga, vikt 2,0 kg.
maj 2, 2019 | Fångst
Igår 1/5 fångades 1 st öring, vikt 2,4 kg, fångstman Ingvar Wååg Ljusne på flugspö.
apr 30, 2019 | Fångst
Efter div strul med hemsidan är vi åter på banan. Från 26/4 till 29/4 har det fångats 5 st öringar. Största vägde 3,0 kg och togs av Conny Larsson Söderhamn på spinn under Söndagen. Det har till och från varit problem med grumling i vattnet. Detta beror på jobben som gjorts vid Ljusne strömmars kraftverk och vårfloden. Förhoppningsvis skall det värsta vara över nu.
apr 26, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 3 st öringar+ 1 st regnbåge. Största öringen fick Conny Larsson Söderhamn på bomarda+fluga, vikt 2,8 kg, Kenth Hallberg Ljusne tog 2 st på flugspö, 1,2+1,8 kg. Regnbågen vägde 1,9 kg och togs av Ingvar Wååg Ljusne på flugspö
apr 25, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 24, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades 1 st öring på spinn, vikt 1,1 kg, fångstman Willi Fröhler Ljusne.
apr 23, 2019 | Nu kör vi igen!
Nu kör vi igen. Fånga största öringen under 2019! Öring över 3,5 kg får vägas in, pris till de 3 största + utlottning av pris till övriga invägda, fina priser tex presentkort årskort mm värde ca 10000:-.  Avgift: Ingår i stora årskortet(1800:-) övriga 100:- Tävlingen pågår till 31/12
apr 23, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring vikt 1,3 kg, fångstman Peter Fröjd Arbrå
apr 22, 2019 | Första Guldöringen 2019
Första "Guldöringen 2019"! 3693 gr, den 9/4 av Conny Larsson i Söderhamn.
apr 22, 2019 | Fångst
Från 18/4 -21/4 har det fångats 3 st öringar. Största vägde 3,3 kg och togs av Kenth Hallberg Ljusne på flugspö. Övriga öringar 1,1 resp 1,2 kg.
apr 21, 2019 | Obs! Båten på b-sektion
Obs! Nu är båten på b-sektion klar att hyras för säsongen. Pris 200:-/dag, 100:- för medlemmar. Obs! allt båtfiske c/r. Bokning sker via kontoret
apr 20, 2019 | Obs!! Fisk som fångas
Obs!! All fisk som fångas även på södra sidan älven skall skrivas in vid klubbstugan på norra sidan.
apr 18, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar, vikt 2,2+2,5 kg. Andreas Steen Ljusne tog en blanking på flugspö, vikt 2,5 kg och Mats Walström Ljusne fick en på 2,2 kg på bombarda+fluga.
apr 17, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 16, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring, vikt 2,6 kg, fångstman Peter Fröjd Arbrå på bombarda+fluga.
apr 15, 2019 | Fångst
Under Lördagen 13/4 fångades 1 st öring, vikt 1,95 kg, fångstman Kenth Tillander Söderhamn på spinn.
apr 12, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 1 st öring vikt 1,3 kg, fångstman Janne Goode Ljusne på drag. Nu hoppas vi på värme så att fisket kommer igång.
apr 10, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades första "guldöringen" för i år, vikt 3693 gr, fångstman återigen Conny Larsson Söderhamn på bombarda+fluga i kanalen, snyggt jobbat, 2 st öringar släpptes tillbaka på flugfisket.
apr 9, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 8, 2019 | Fångst
Från Fredag 5/4 - Söndag 7/4 har det fångats 2 st öringar. Conny Larson Söderhamn tog en fin öring på bombarda+fluga i kanalen södra sidan på fredagen, vikt 2,8 kg blank, Jan Aspman Borlänge tog en på flugspö under Söndagen, vikt 1,9 kg.
apr 5, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 4, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar. Båda på flugspö. Ingvar Wååg Ljusne tog den största vikt 2,3 kg, Mats Alfbo tog en på 1,6 kg.
apr 3, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 2, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 1, 2019 | Fångst
Under Fredagen 29/3 fångades 1 st öring, vikt 1,6 kg på flugspö, fångstman Kristian Nyman Söderhamn. Några mindre öringar c/r.
mar 29, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
mar 28, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
mar 27, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades 2 st öringar. 1,1+1,2 kg båda på spinn.