Fångstdata

aug 7, 2020 | Fångst 6/8
Lax 9,0 kg Sinnfluga Notholmen Micke Lind Bollnäs
Lax 3,0 kg Flugspö Notholmen Fredrik Östling Ljusne
Lax 6,2 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
aug 6, 2020 | Fångster 5/8
Inga fångster att rapportera(låg vattenföring)
aug 5, 2020 | Fångst 4/8
Lax 12,2 kg Spinnfluga Notholmen Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax  5,7 kg Spinnfluga Notholmen Stefan Olsson Bollnäs
Lax 5,3 kg Spinnfluga Notholmen Stefan Olsson Bollnäs
Lax 2,5 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax ca 14 kg Fluga Notholmen Återutsatt Magnus Johansson Bollnäs
Lax 5,0 kg Flugspö Notholmen Magnus Flink Söderhamn
Lax 6,4 kg Flugspö Notholmen Andreas Sten Ljusne
Lax 6,4 kg Flugspö Notholmen Lars Ramström Järbo
aug 4, 2020 | Fångst 3/8
Lax 7,5 kg Notholmen Flugspö Rodny Wallin Bollnäs
Lax 5,3 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 9,9 kg Notholmen Flugspö Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 7,6 kg Notholmen Flugspö Andreas Sten Ljusne
aug 3, 2020 | Fångst 31/7-2/8
31/7 Lax 6,5 kg Flugspö Norra sidan Anders Johansson
31/7 Lax 2,5 kg Flugspö Norra sidan Anders Johansson
31/7 Lax 4,0 kg Flugspö Notholmen Anton Söderqvist
31/7 Lax 5,9 kg Flugspö Notholmen Anton Söderqvist
1/8   Lax 5,4 kg Bombarda+fluga Norra sidan Willi Fröhler Ljusne
jul 31, 2020 | Fångster 30/7
Inga fångster att rapportera
jul 30, 2020 | Fångst 29/7
Inga fångster att rapportera
jul 29, 2020 | Fångst 28/7
Lax 5,9 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 4,5 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
Lax 6,5 kg Notholmen Spinnfluga Micke Lind Bollnäs
Lax 7,0 kg Notholmen Spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 9,0 kg Notholmen Spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
Lax 7,7 kg Notholmen Spinnfluga Stefan Strandkvist Hudiksvall
Lax 9,0 kg Notholmen Spinnfluga Stefan Strandkvist Hudiksvall
jul 28, 2020 | Fångst 27/7
Öring 4,6 kg flugspö c-sektion (norra sidan) Anders Johansson
Lax 2,5 kg flugspö Notholmen Ingvar Wååg Ljusne
Lax 11,8 kg spinnfluga Notholmen Krister Jakobsson Edsbyn
Lax 6,4 kg spinnfluga Notholmen Håkan Woxström Norrala
Lax 9,7 kg spinnfluga  Kent Tillander Söderhamn
jul 27, 2020 | Fångster 24/7-26/7
24/7 Lax 7,9 Notholmen Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
25/7 Öring 1,9 kg c-sektion spinn Karl-Gustav Olsson Söderhamn
25/7 Öring 3,7 kg c-sektion spinn Karl-Gustav Olsson Söderhamn
25/7 Öring 2,2 kg c-sektion spinn Andrej ?
25/7 Öring 1,9 kg c-sektion spinn Andrej
25/7 Öring 1,0 kg c-sektion spinn Andrej
25/7 Lax 5,0 kg c-sektion bombarda Kenth Hallberg Ljusne
25/7 Öring 2,0 kg c-sektion bombarda Ingvar Wååg Ljusne
jul 24, 2020 | Fångst 23/7
Öring 3,7 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 2,9 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 2,2 kg bombarda+fluga c-sektion norra sidan Karlk Gustav Olsson
Öring 2,5 kg Flugspö c-sektion Mats Alftbo Alfta
Öring 2,4 kg spinn b-sektion Jan Danielsson
Öring 3,4 kg spinn b-sektion Tim Danielsson
jul 23, 2020 | Fångst 22/7
Lax 8,5 kg Notholmen Flugspö Igor Durakovoc Gävle
Öring 1,9 kg c-sektion norra sidan bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jul 22, 2020 | Fångst 20-21/7
21/7 Öring 5,7 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
21/7 Lax 6,7 kg Notholmen Spinnfluga Erik Nyman
21/7 Lax 14,8 kg Godes Norra sidan Flugspö Anders Bergqvist Alfta
21/7 Lax 3,6 kg flugspö Notholmen Ingvar Wååg Ljusne
21/7 Lax 6,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
21/7 Lax 7,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
21/7 Lax 8,0 kg Spinnfluga Notholmen Saditin Marangos Hudiksvall
jul 20, 2020 | Fångster 16/7-19/7
16/7 Lax 12,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
16/7 Lax 11,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
17/7 Öring 4,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
18(7 Lax 15,9 kg Notholmen flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jul 17, 2020 | Fångster 14-16/7
14/7 3 st laxar 7 kg, 8.0 kg, 8,0 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
15/7 Lax 12 kg Notholmen spinnfluga  Marangos Hudiksvall
15/7 Lax 6,0 kg Notholmen Flugspö Kenth Hallberg Ljusne
15/7 Lax 7,0 kg Notholmen spinnfluga Bengt Johansson Hudiksvall
15/7 Lax 6,9 kg Notholmen Flugspö Sven Magnusson Uppsala
15/7 Lax 12.9 kg Notholmen spinnfluga Kent Tillander Söderhamn
15/7 Lax 10,0 kg Notholmen Flugspö Lars Ramström Järbo
16/7 Lax 12,8 kg Notholmen spinnfluga Saditin Marangos Hudiksvall
16/7 Öring 2,4 kg c-sektion spinn Sixten Larsson(10 år) 
jul 15, 2020 | Fångster 14/7
Inga fångster att rapportera
jul 14, 2020 | Fångster 13/7
Lax 3,8 kg Notholmen flugspö Andreas Sten Ljusne
Öring 4,2 kg Notholmen flugspö Andreas Sten Ljusne
Lax 11,7 kg Notholmen flugspö Mathias Sunefjord
jul 13, 2020 | Fångster 9/7-12/7
9/7 Öring 3,1 kg c-sektion Bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
12/7 Öring 2,8 kg c-sektion Bombarda+fluga Kenth Hallberg Ljusne
12/7 Öring 3,0 kg c-sektion Bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jul 9, 2020 | Fångster 7-8/7
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda Karl-Gustav Olsson Söderhamn
Lax   7,2 kg Notholmen spinnfluga Hans Löf Bollnäs
Öring 4,5 kg Notholmen spinnfluga Christer Jakobsson Edsbyn
Öring 1,5 kg Notholmen spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Lax   8,7 kg Notholmen spinnfluga  Lars Göran Berggren Ljusne
Öring 2,5 kg c-sektion   bombarda  Karl-Gustav Olsson Söderhamn
Lax   10,7 kg Notholmen spinnfluga Fredrik Östling Ljusne
jul 7, 2020 | Fångster 2/7-6/7
2/7 Lax 5,5 kg c-sektion Flugspö Ingvar Wååg Ljusne
3/7 Lax 5,7 kg c-sektion flugspö Ingvar Wååg Ljusne
4/7 Öring 1,5 kg c-sektion spinn Karl Gustav Ölsson Söderhamn
4/7 Öring 1,7 kg c-sektion spinn Karl Gustav Ölsson Söderhamn
5/7 Öring 1,4 kg c-sektion spinn Karl Gustav Olsson Söderhamn
5/7 Öring 1,6 kg c-sektion spinn Karl Gustav Olsson Söderhamn
6/7 Öring 3,7 kg c-sektion spinn Ingvar Wååg Ljusne
6/7 Öring 1,3 kg c-sektion spinn Kenth Hallberg Ljusne

jul 2, 2020 | Fångst 2/6
Öring 1,2 kg b-sektion drag Kjell Peterson Ljusne
Oring 1,3 kg b-sektion drag Kjell Peterson Ljusne
jul 1, 2020 | Fångst 30/6
Inga fångster att rapportera
jun 30, 2020 | Fångst 29/6
Lax 8,2 kg Notholmen Spinn Erik Nyman
Lax 6,5 kg Notholmen Fluga Kenth Hallberg Ljusne
jun 29, 2020 | Fångst 25/6-28/6
Inga fångster att rapportera
jun 25, 2020 | Fångst 21/6-24/6
23/6 Lax 4,5 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
jun 22, 2020 | Fångst 18/6-21/6
18/6 öring 1,2 kg c-sektion spinn Ingvar Wååg Ljusne
21/6 öring 1,6 kg c-sektion spinn Janne Goode Ljusne
jun 17, 2020 | Fångst 16/6
16/6 Lax 10,2 c-sektion Flugspö Sven Magnusson Uppsala
jun 16, 2020 | Fångst 15/6
Inga fångster att rapportera
jun 15, 2020 | Fångster 12-14/6
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Stefan Hammar
13/6 Öring 1,4 kg c-sektion spinn Stefan Hammar
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Patrik Nilsson
13/6 Öring 1,2 kg c-sektion spinn Patrik Nilsson
13/6 Lax   6,7 kg  c-sektion spinnfluga  Kenth Hallberg Ljusne
14/6 Öring 6,5 kg c-sektion Flugspö   Ingvar Wååg Ljusne
14/6 Lax  8,2 kg  c-sektion Flugspö Fredrik Östling Ljusne


jun 12, 2020 | Fångst 11/6
Ingen fångst att rapportera
jun 11, 2020 | Fångst 10/6
Inga fångster att rapportera
jun 10, 2020 | Fångst 9/6
Lax 16,1 kg c-sektion spinnfluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
jun 9, 2020 | Fångst 8/6
Lax 13,2 kg c-sektion spinnfluga Krister Jakobsson
jun 8, 2020 | Fångst 5/6-7/6
5/6 Öring 1,2 kg b-sektion spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
5/6 Öring 1,5 kg b-sektion spinnfluga Lars Göran Berggren Ljusne
5/6 Öring 1,3 kg c-sektion spinnfluga        Ingvar Wååg Ljusne
6/6 Öring 1,4 kg c-sektion drag          Patrik Allansson
6/6 Öring 1,4 kg c-sektion bombarda+fluga Crister Olsson Söderala
jun 5, 2020 | Fångst 4/6
jun 5, 2020 | Fångst 4/6
Öring 1,1 kg c-sektion drag Henric Hansson Gävle
Öring 1,2 kg b-sektion drag Henric Hansson Gävle
Öring 1,2 kg b-sektion drag Kjell Petersson Ljusne
jun 4, 2020 | Fångst 3
Öring 1,5 kg b-sektion Drag Kent Tillander Söderhamn
jun 3, 2020 | Fångster 2/6
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Tommy Gustavsson Ljusne
jun 2, 2020 | Fångst 1/6
Öring 1,4 kg b-sektion drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Crister Olsson Söderhamn
jun 1, 2020 | Fångster 29/5-31/5
Öring 1,8 kg b-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 1,4 kg c-sektion bombarda+fluga Christer Olsson Söderala
Öring 1,7 kg c-sektion drag S Hammar
maj 29, 2020 | Fångst 28/5
Öring 1,4 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
maj 28, 2020 | Fångst 27/5
Inga fångster att rapportera
maj 27, 2020 | Fångst 26/5
Inga fångster att rapportera
maj 26, 2020 | Fångster 25/5
Inga fångster att rapportera
maj 25, 2020 | Fångst 22/5-24/5
22/5 Oring 1,2 kg c-sektion drag Bo Pettersson Söderhamn
maj 22, 2020 | Fångster 20-21/5
Inga fångster att rapportera
maj 20, 2020 | Fångst 19/5
Ingen fångst att rapportera
maj 19, 2020 | Fångst 18/5
Inga fångster att rapportera
maj 18, 2020 | Fångster 15/5-17/5
17/5 Öring 2,2 kg b-sektion drag Christer Olsson Söderala
maj 15, 2020 | Fångst 14/5
Inga fångster att rapportera
maj 14, 2020 | Fångst 13/5
Inga fångster att rapportera
maj 13, 2020 | Fångster 12/5
Öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Karl Gustav Olsson Söderhamn
Öring 1,25 kg c-sektion drag                Tommy Gustavsson  Ljusne
Öring 1,4 kg  c-sektion  drag                Christer Olsson      Söderala
maj 12, 2020 | Fångst 11/5
Ingen fångst att rapportera
maj 11, 2020 | Fångster 8/5-10/5
8/5 Öring 1,5 kg b-sektion Flugspö  Christian Nyman  Söderhamn
8/5 Öring 2,2 kg c-sektion Drag       Bo Pettersson      Söderhamn
9/5 Öring 2,0 kg b-sektion               Rainer Arkeland         ?
9/5 Öring 2,5 kg b-sektion               Rainer Arkeland         ?
maj 7, 2020 | Fångster 5-6/5
6/5 Öring 3,6kg C-sektionen bombarda å fluga Conny Larsson Söderhamn
6/5 Öring 1,4kg C-sektionen bombarda å fluga Janne Söderström Ljusne
maj 5, 2020 | Fångster 4/5
Inga fångster att rapportera
maj 4, 2020 | Fångster 30/4-3/5
1/5 öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Conny Larsson Söderhamn
1/5 Öring 1,4 kg c-sektion Flugspö              Rolf Westelius Ljusne
2/5 Öring 1,7 kg c-sektion Flugspö             Kenth Hallberg Ljusne
3/5 Öring 2,8 kg c-sektion Flugspö              Jerzy Urban    Bollnäs
apr 30, 2020 | Fångst 29/4
Öring 2,3 kg c-sektion flugspö Lars Ramström Järbo
apr 29, 2020 | Fångst 28/4
Öring 2,4 kg c-sektion drag Kent Tillander Söderhamn
Öring 1,4 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
apr 28, 2020 | Fångst 27/4
Öring 1,4 kg c-sektion bombarda Christer Olsson Söderala
Öring 1,6 kg b-sektion Spinnfluga Janne Söderström Ljusne

apr 27, 2020 | Fångster 24-26/4
Öring 3,5kg B-sektionen Vilgot Nyman drag,
Öring 1,2kg C-sektionen Peter Sedvall bombarda
Öring 1,4kg C-sektionen Peter Sedvall bombarda
Lax 1,8kg C-sektionen Tommy Gustavsson bombarda
apr 24, 2020 | Fångst 23/4
Oring 2,6 kg b-sektion drag Fredrik Wengelin Gävle
apr 23, 2020 | Fångst 22/4
22/4 Öring 2,4 kg b-sektion drag Thomas Ingren
Läs mer
apr 22, 2020 | Fångst 21/4
Inga fångster att rapportera
apr 21, 2020 | Fångst 20/4
Inga fångster att rapportera
apr 20, 2020 | Fångster 17/4-19/4
17/4 Öring 1,3 kg c-sektion drag Karl Gustav Olsson Söderhamn
17/4 Öring 1,1 kg c-sektion drag Stefan Sahlin
17/4 Öring 1,8 kg c-sektion drag Tomas Bengtsson Trönö
19/4 Öring 3,8 kg b-sektion spinnare Johan Persson
apr 17, 2020 | Fångstrapport 16/4
Inga fångster att rapportera 16/4
apr 16, 2020 | Fångster 15/4
Öring 1,2kg C-sektionen fluga Jerzy Urban
apr 15, 2020 | Fångster 14/4
Öring 2,8kg C-sektionen drag Jan Goode Ljusne
apr 14, 2020 | Fångster 9/4-13/4
9/4 öring 2,1 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
9/4 öring 2,7 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
9/4 öring 3,1 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
9/4 öring 1,9 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
9/4 öring 1,5 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
10/4 öring 1,3 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
10/4 öring 1,5 kg c-sektion drag                   ?                          ?
11/4 öring 3,4 kg c-sektion flugspö             Kenth Hallberg Ljusne
11/4 öring 2,3 kg c-sektion bombarda+fluga Janne Söderström Ljusne
Läs mer
apr 9, 2020 | Fångstrapport 8/4
8/4 Inga fångster att rapportera
apr 8, 2020 | Fångst 7/4
Öring 1,3 kg c-sektion flugspö Kenth Hallberg Ljusne
apr 7, 2020 | Fångster 6/4
Öring 1,1kg C-sekton bombarda Kent Hallberg Ljusne
Öring 2,7kg C-sektionen bombarda Peter Sedwall Söderhamn
Regnbåge 2,3kg C-sektionen bombarda Peter Sedwall Söderhamn
Öring 1,2kg C-sektionen drag Henrik Hansson Gävle
Öring 2,2kg B-sektionen drag Henrik Hansson Gävle
apr 6, 2020 | Fångster 3/4-5/4
3/4 Öring 3,1 kg c-sektion bombarda Conny Larsson Söderhamn
4/4 Öring 3,4 kg c-sektion bombarda Conny Larsson Söderhamn
apr 3, 2020 | Fångster 1-2/4
Inga fångster att rapportera
apr 1, 2020 | Fångst 31/3
31/3 öring 1,2 kg c-sektion fluga Fångstman Ingvar Wååg Ljusne
mar 31, 2020 | Fångst 30/3
30/3 Öring 2,1 kg b-sektion Drag. Christer Olsson Söderala
30/3 Öring 1,4 kg b-sektion sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
30/3 Öring 2,6 kg b-sektion sänke+fluga Lars Göran Berggren Ljusne
mar 30, 2020 | Fångstrapport 27/3-29/3
Inga fångster att rapportera
mar 27, 2020 | Fångster 26/3
Inga fångster att rapportera
mar 26, 2020 | Fångst 25/3
25/3 Öring 2,5 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne
25/3 Öring 2,6 kg c-sektion drag Fångstman Mats Walström Ljusne
mar 24, 2020 | Fångster 23-24/3
23/3 Öring 1,5kg C-sektionen bombarda. Tommy Gustafsson Ljusne
mar 23, 2020 | Fångster 20-22/3
20/3 Öring 1,8kg c-sektionen flugspö. Kent Hallberg Ljusne
22/3 Öring 1,5kg B sektionen spinnfluga. L-G Bergren Ljusne
mar 20, 2020 | Fångster 18/3-19/3
19/3 Öring-2,1kg-c-sektion-bomb-Fångstman Christer Olsson,-Söderala.
19/3 Öring-1,8kg-c-sektionen-drag-Fångstman-Magnus-Flink-Söderhamn.


mar 18, 2020 | Fångst 12/3-17/3
17/3 Första öringen på c-sektionen för i år
Öring 1,7 kg-drag-kanalen Karl-Gustav Olsson Söderhamn
mar 12, 2020 | Fångster 10-12/3
Inga fångster att rapportera
mar 10, 2020 | Fångster 9/3
9/3-öring-2,1 kg-drag-b-sektion-Karl Gustav Olsson-Söderhamn
mar 9, 2020 | Fångster 6/3-8/3
6/3-öring-1,7 kg-drag-b-sektion-Magnus Flink-Söderhamn
6/3-öring-1,7 kg-drag-b-sektion-Magnus Flink-Söderhamn
mar 5, 2020 | Fångster 24/2-5/3
Inga fångster att rapportera 24/2-5/3
feb 25, 2020 | Fångst 24/2
24/2 öring - 1,3 kg- drag- b-sektion - Janne Goode - Ljusne - återutsatt
feb 24, 2020 | Fångster 21-23/2
21/2 öring-2,4 kg-drag-b-sektion-Janne Goode -Ljusne
23/2 öring 2,1 kg-drag-b-sektion-Tommy Andersson-Söderhamn
23/2 öring 1,4 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne -Återutsatt
23/2 öring 1,6 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne
23/2 öring 1,9 kg-drag-b-sektion-Janne Goode-Ljusne
23/2 öring-2,9 kg-drag-bsektion-Janne Goode-Ljusne
feb 18, 2020 | Fångster 11-17/2
12/2  Öring 1,7 kg - b-sektion - drag - Janne Goode - Söderhamn
feb 11, 2020 | Fångster 7-10/2
7/2  Öring 1,9 kg - b-sektion - drag - Tauno Siltala - Sandarne
8/2  Öring 1,9 kg - b-sektion - drag - Andreas Sten - Ljusne
10/2 Öring 1,3 kg - b-sektion - drag - Andreas Sten - Ljusne
10/2 Öring 1,9 kg - b-sektion - bombarda - Bosse Pettersson - Söderhamn
feb 7, 2020 | Fångst 6/2
6/2 öring 2,0 kg - b-sektion-drag -  Christer Olsson Söderala 
feb 6, 2020 | Fångst 5/2
5/2  öring 1,6 kg - b-sektion  - drag - Janne Goode  - Ljusne
feb 3, 2020 | Fångster 31/1-02/2
31/1  Öring 2,7 kg - b-sektion - drag - Christer Olsson - Söderala
31/1  Öring 4,2 kg - b-sektion - drag - Christer Olsson - Söderala
1/2   Öring  1,5 kg - b-sektion- åter - Lars Göran Berggren - Ljusne
2/2  Öring   3,4 kg - b-sektion  drag - Janne Goode - Ljusne
jan 27, 2020 | Fångster 24-26/1
5 st öringar fångade, alla på b-sektion. Janne Goode Ljusne kanonöring 4,49 kg på drag, Conny Larsson Söderhamn 3,2 kg+1st 2,0 kg c/r spin, Thomas Bengtsson Trönö 2,3 kg sänke+fluga, Thomas Thyr Söderhamn 2,3 kg sänke+snurra.
jan 21, 2020 | Fångst 20/1 2020
1 st öring 2,4 kg fångad 20/1 på b-sektion av Lars Göran Berggren Ljusne på spinn
okt 11, 2019 |
Fångster 10/10:1 st lax 5,9 kg  flugspö4 st öringar  största 1,8 kg  övriga 1,3-1,5 kg
okt 8, 2019 | Fångst 7/10
1 st lax 1,3 kg flugspö    Lennart Jonsson   Flugspö5 st öringar  medelvikt: 1,7 kg största 2,4 kg fångstman Fred Lundgren bombarda+fluga
okt 4, 2019 | Fångst 3/10
 4 st laxar mellan 1,5-2,0 kg2 st Öringar 1,4+2,7 kg blanka
sep 24, 2019 | Fisketävling Söndag 20/10
Söndag 20/10 anordnar vi årliga tävlingen "Ljusneforsnappet"nedströms Ljusnefors kraftverk. Tävlingstid 9,00-14,00. Samling 8.00 vid klubbstugan. Korv och kaffe/dricka finns att köpa. Avgift 160:- Fina priser samt lotteri. Välkomna!!!  Förutom tävlingen är älven avlyst för allt fiske mellan 6,00-14,00.   Lsfk
maj 24, 2019 | Ny hemsida
Nu är vår nya hemsida klar. Vi startar så här och kommer att bygga vidare eftersom. Tillsvidare kommer gamla sidan vara uppe parallellt med fångstrapporter, vattenföring mm. Hör av er om åsikter och vad som kan göras för att sidan skall bli så bra som möjligt.
maj 10, 2019 | Fångst
Igår torsdag fångades det två st öringar på fluga, C/R. Fångstman Mats Alfbo.
maj 9, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar, Janne Söderström Ljusne tog en på 1,4 kg på drag och Tommy Gustavsson Ljusne fick en på 1,2 kg också på drag.
maj 8, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
maj 7, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring, vikt 1,2 kg, fångstman Tommy Olsson Ljusne på spinn.
maj 7, 2019 | Fångst
Fel namn, fångstman Tommy Gustavsson Ljusne.
maj 6, 2019 | Fångst
Från Fredag 3/5- Söndag 5/5 har det fångats 3 st öringar. Största fick Andreas Sten Ljusne på flugspö, vikt 2,4 kg. Övriga öringar 1,3+1,6 kg.
maj 3, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 3 st öringar. 2 st togs av Karl-Gustav Olsson Söderala 2,4+2,0 kg på spinn. Kenth Hallberg Ljusne fångade en på fluga, vikt 2,0 kg.
maj 2, 2019 | Fångst
Igår 1/5 fångades 1 st öring, vikt 2,4 kg, fångstman Ingvar Wååg Ljusne på flugspö.
apr 30, 2019 | Fångst
Efter div strul med hemsidan är vi åter på banan. Från 26/4 till 29/4 har det fångats 5 st öringar. Största vägde 3,0 kg och togs av Conny Larsson Söderhamn på spinn under Söndagen. Det har till och från varit problem med grumling i vattnet. Detta beror på jobben som gjorts vid Ljusne strömmars kraftverk och vårfloden. Förhoppningsvis skall det värsta vara över nu.
apr 26, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 3 st öringar+ 1 st regnbåge. Största öringen fick Conny Larsson Söderhamn på bomarda+fluga, vikt 2,8 kg, Kenth Hallberg Ljusne tog 2 st på flugspö, 1,2+1,8 kg. Regnbågen vägde 1,9 kg och togs av Ingvar Wååg Ljusne på flugspö
apr 25, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 24, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades 1 st öring på spinn, vikt 1,1 kg, fångstman Willi Fröhler Ljusne.
apr 23, 2019 | Nu kör vi igen!
Nu kör vi igen. Fånga största öringen under 2019! Öring över 3,5 kg får vägas in, pris till de 3 största + utlottning av pris till övriga invägda, fina priser tex presentkort årskort mm värde ca 10000:-.  Avgift: Ingår i stora årskortet(1800:-) övriga 100:- Tävlingen pågår till 31/12
apr 23, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring vikt 1,3 kg, fångstman Peter Fröjd Arbrå
apr 22, 2019 | Första Guldöringen 2019
Första "Guldöringen 2019"! 3693 gr, den 9/4 av Conny Larsson i Söderhamn.
apr 22, 2019 | Fångst
Från 18/4 -21/4 har det fångats 3 st öringar. Största vägde 3,3 kg och togs av Kenth Hallberg Ljusne på flugspö. Övriga öringar 1,1 resp 1,2 kg.
apr 21, 2019 | Obs! Båten på b-sektion
Obs! Nu är båten på b-sektion klar att hyras för säsongen. Pris 200:-/dag, 100:- för medlemmar. Obs! allt båtfiske c/r. Bokning sker via kontoret
apr 20, 2019 | Obs!! Fisk som fångas
Obs!! All fisk som fångas även på södra sidan älven skall skrivas in vid klubbstugan på norra sidan.
apr 18, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar, vikt 2,2+2,5 kg. Andreas Steen Ljusne tog en blanking på flugspö, vikt 2,5 kg och Mats Walström Ljusne fick en på 2,2 kg på bombarda+fluga.
apr 17, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 16, 2019 | Fångst
Igår Måndag fångades 1 st öring, vikt 2,6 kg, fångstman Peter Fröjd Arbrå på bombarda+fluga.
apr 15, 2019 | Fångst
Under Lördagen 13/4 fångades 1 st öring, vikt 1,95 kg, fångstman Kenth Tillander Söderhamn på spinn.
apr 12, 2019 | Fångst
Igår Torsdag fångades 1 st öring vikt 1,3 kg, fångstman Janne Goode Ljusne på drag. Nu hoppas vi på värme så att fisket kommer igång.
apr 10, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades första "guldöringen" för i år, vikt 3693 gr, fångstman återigen Conny Larsson Söderhamn på bombarda+fluga i kanalen, snyggt jobbat, 2 st öringar släpptes tillbaka på flugfisket.
apr 9, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 8, 2019 | Fångst
Från Fredag 5/4 - Söndag 7/4 har det fångats 2 st öringar. Conny Larson Söderhamn tog en fin öring på bombarda+fluga i kanalen södra sidan på fredagen, vikt 2,8 kg blank, Jan Aspman Borlänge tog en på flugspö under Söndagen, vikt 1,9 kg.
apr 5, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 4, 2019 | Fångst
Igår Onsdag fångades 2 st öringar. Båda på flugspö. Ingvar Wååg Ljusne tog den största vikt 2,3 kg, Mats Alfbo tog en på 1,6 kg.
apr 3, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 2, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
apr 1, 2019 | Fångst
Under Fredagen 29/3 fångades 1 st öring, vikt 1,6 kg på flugspö, fångstman Kristian Nyman Söderhamn. Några mindre öringar c/r.
mar 29, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
mar 28, 2019 | Fångst
Inga fångster att rapportera
mar 27, 2019 | Fångst
Igår Tisdag fångades 2 st öringar. 1,1+1,2 kg båda på spinn.